Säkerhetsföretaget Accuvant har gjort en noggrann undersökning för att ta reda på vilken webbläsare som är den säkraste. Undersökningen behandlar de populära webbläsarna Google Chrome, Internet Explorer och Mozilla Firefox.
Google Chrome den säkraste webbläsaren! - Mjukvara.se
Undersökningen baseras i vilka säkerhetsfunktioner respektive webbläsare har, samt hur väl dessa fungerar för att hålla utomstående från din dator. De testade säkerhetsfunktionerna genom att utgå från ett scenario där hackare redan har tagit sig in i din dator. Med hjälp av scenariot analyserade de hur säkerhetsfunktionerna arbetade för att minska intrångets storlek.
Forskarna fann att samtliga webbläsare i testet använder sig av: ”ASLR”, ”DEP” och ”stack cookies”. Vad man dock fann var att Mozilla Firefox inte använder så kallad ”sandboxing”. ”Sandboxing” är en funktion som separerar program som körs, genom att ge varje program separata kontrollerade resurser. På så sätt ska varje enskilt program inte ha någon koppling med övriga program som körs. Google Chrome har industri standarden av ”sandboxing” medan Internet Exlporer har en implementerad version av detsamma. Vilket sätter Mozilla Firefox i kölvattnet vad gäller säkerhetsfunktioner.
[ad#Google Blogg]
Google Chrome är den webbläsare som har mest effektiva säkerhetsfunktioner enligt undersökningen. Dock är undersökningen beställd av Google, så resultatet bör tas med en nypa salt. Även om Accuvant är ett respekterat företag och givetvis inte vill förstöra sitt rykte.
Källa 1