EU vill minska övervakningsexport till förtryckande regimer. - Mjukvara.seAlla vet vi att några regeringar inte drar sig för att övervaka sina medborgare. Det tar sig former som bland annat internetövervakning, kameraövervakning och åsiktsregistrering. Förra veckan avslöjade Wikileaks att ett betydande antal teknikföretag säljer stora mängder övervakningsutrustning till förtryckande regimer. Avslöjandet skapade rubriker runt om i världen och har nu blivit en fråga för EU.

EU kommissionären för digitala frågor, Neelie Kroes, menar att företag som säljer övervakningsutrustning ska arbeta för att bli mer transparenta. Kroes menar att företagen ska redovisa vilka regimer de säljer sin övervakningsutrustning till. Samt iaktta varsamhet när de säljer varor till sådana regimer. Hon menar att företagen bör göra detta för att omvärlden ska veta vilka regeringar som använder teknologi för att sätta medborgare i fara eller bryta mot deras rättigheter.
[ad#Google Blogg]
Kroes specificerar inte vilka länder som företagen bör rapportera handel med. Men hon menar vidare att hon gärna vill se branschen verka tillsammans för att stödja frihet och de mänskliga rättigheterna. Kroes ser gärna att EU skapar verktyg som ska skydda människor i länder med förtryckande regimer, från övervakning. Samt lära ut verktygen till människorna i länderna. Dessutom bör man utbilda människorna i riskerna med att kommunicera på internet.

Att EU kommissionären vill få en större inblick i företagens affärer med förtryckande regimer, är ett steg på väg att hjälpa människor i förtryckta länder från myndigheternas sida.
Källa 1