McAfee har tillsammans med ”Security and Defence Agenda” sammanställt en undersökning rörande nationell cybersäkerhet. Undersökningen berör hur man ser på cyberhot och hur långt man är villiga att gå för att försvara sig mot dom. Syftet med undersökningen är att identifiera nyckelområden inom cybersäkerhet. Organisationer och myndigheter kan även se undersökningen som ett verktyg för att jämföra sina säkerhetsåtgärder med varandra.

Globala åsikter om nationell cybersäkerhet - Mjukvara.se

Organisationer och myndigheter bör dela information om cyberhot ur ett globalt perspektiv, enligt resultat av undersökningen. Rekommendationen är att skapa någon form av central organisation som undersöker, tar emot och distribuerar relevant information till berörda organisationer och myndigheter. På så sätt kan de förbereda sig för eventuella attacker från cyberkriminella.
45 % av de tillfrågade i undersökningen menar att cybersäkerhet är lika viktigt som gränssäkerhet. 36 % av de tillfrågade menar dessutom att cybersäkerhet är viktigare än att ha ett missilförsvar. Cybersäkerheten har klättrat stadigt på agendan allteftersom media uppmärksammat attacker och grupper så som ”Anonymous” och Lulzsec”. Nu jämförs cybersäkerhet med fysisk säkerhet i form av militärsäkerhet.
[ad#Google Blogg]
I undersökningen har man rankat 23 nationers beredskap för cyberattacker. Sverige och Finland anses ha en högre beredskap än stormakter som USA, Kina, Tyskland och Storbritannien. Vilket får anses vara ett gott betyg för Sverige.
Källa 1