Föräldrar har alltid gjort sitt bästa för att följa med i sina barns liv vad gäller skolgång, vänner och familj, oavsett om det var på 1930-talet då folk levde utan internet eller om det är i nutid då folk inte kan leva utan det. Men föräldrar har svårt att hänga med i sina barns liv när barnen medvetet utesluter historier eller händelser ur deras dagsberättelser för att de inte vågar berätta eller inte vill att föräldrarna ska ha vetskap.
Föräldrar inte medvetna om nätmobbing! - Mjukvara.se
En färsk undersökning visar att 89 procent av de tillfrågade föräldrarna pratar regelbundet med sina barn om säkerhet på Internet. Det är viktigt att barnen vet vilka webbplatser som de får och inte får besöka. Det finns allt för mycket material på Internet som barns ögon aldrig bör se. Dessutom finns det cyberkriminella som är ute efter att utnyttja barn på Internet, något som man definitivt bör skydda sina barn mot.
Internet ger dessutom barnen en ny arena att vara vänner på, de kan helt enkelt sköta kontakten med sina vänner mycket snabbare än de på 1930-talet, ja till och med de i början på 2000-talet. Men med de nya arenorna kommer oönskade bieffekter så som nätmobbing och liknande. I undersökningen framgår det att 40 procent av föräldrarna inte har vetskap om nätmobbing är ett problem på barnens skola, eller i värsta fall för barnen själva.
[ad#Google Blogg]
Undersökningen visar att även om föräldrarna inte har någon vetskap om nätmobbing på barnens skolor, så är det ändå det som föräldrarna är mest oroliga för att barnen ska utsättas för. Samtidigt oroar sig föräldrarna för att barnen ska använda internet för att ha sexuella kontakter, eller andra ljusskygga aktiviteter.
Nätmobbing har växt fram som en bieffekt till de kraftigt växande sociala nätverken och speglar ofta hur barnen handskas med varandra i verkligheten. Ett barn som utsätts för mobbing i skolan, har med större sannolikhet även utsatts för någon form av nätmobbing. Det är ett problem som vi måste ta tag i.
Källa 1