Facebook betalar ut belöningar till ”buggletare”!

Facebook har startat ett nytt projekt som ska engagera säkerhetsforskare i jakten på säkerhetsbuggar i Facebook. Enligt en rapport från Facebook har de betalat ut cirka 40 000 dollar i belöningar till buggletare under de tre första veckorna av det nya projektet.
Facebook betalar ut belöningar till ”buggletare”! - Mjukvara.se
Enligt rapporten från Facebook har säkerhetsforskare från 16 länder fått del av belöningarna, varav en enskild forskare har fått 7 000 dollar. Belöningen för varje enskild rapport om en säkerhetsbugg varierar men som mest kan man få 5 000 dollar per rapport. Forskaren ovan har hitintills rapporterat in 6 olika säkerhetsbuggar och därmed fått en så pass stor del av kakan.
Facebooks högsta säkerhetschef, Joe Sullivan, har gett följande uttalande: ”Det känns bra att ha vetskapen om att vi lanserat ett framgångsrikt projekt som hjälper till att förbättra säkerheten på Facebook. Ett projekt av den här karaktären är ett utmärkt sätt att engagera säkerhetsforskare i våra problem, samt att förbättra säkerheten i ett väldigt komplex teknologisk miljö, som Facebook är”.
[ad#Google Blogg]
Med projektet ansluter man sig till Google och Mozilla som också har projekt där säkerhetsforskare får belöningar för varje säkerhetsbugg som de rapporterar in. Google har till dags datum delat ut mer än 300 000 dollar till olika forskare som hittat säkerhetsbuggar i sina olika webbtjänster. Dessutom tillkommer det belöningar till de som hittat problem i Googles webbläsare ”Chrome”. Google har valt att inte offentliggöra den siffran.
Källa 1