Facebook: stänger inte 15:e mars! - Mjukvara.seDe senaste dagarna har det cirkulerat ett rykte på flera sociala nätverk om att Facebook kommer att lägga ner sitt sociala nätverk den 15:e mars 2011. Ryktet fick sitt fäste i och med att ”Weekly World News” publicerade en falsk artikel där de använder sig av ett fiktivt citat från Facebook grundaren Mark Zuckerberg. Enligt artikeln ska Zuckerberg ha uttalat: ”managing [Facebook] has ruined my life. I need to put an end to all the madness.” Mark Zuckerberg har aldrig gjort ett sådant uttalande, men i samband med artikeln tolkas det som att Zuckerberg har tröttnat på Facebook.
Uppskattningsvis en miljon Facebook-användare har tagit del av ryktet och tagit det för en sanning. I panik har de därefter spridit ryktet vidare och nu cirkulerar det frekvent över sociala nätverk och Internet. För att ytterligare stärka trovärdigheten av artikeln har ”Weekly World News” valt att falsk citera ytterligare en högt uppsatt anställd inom Facebook. Avrat Humarthi, Facebooks andra man för tekniska frågor, menade att efter 15:e mars kommer det att vara omöjligt att få tag på det material som man har laddat upp. Så om man vill ha det materialet var man tvungen att ladda ner det innan den 15:e mars. Det här citatet förstärkte ryktets trovärdighet ytterligare och bidrog till att förstärka den panik som utbröt hos de en miljon användarna som tog ryktet på allvar.
[ad#Google Blogg]
Det är intressant att så många användare valde att ta ryktet på allvar. ”Weekly World News” har tidigare hävdat att George Clooney haft intentionen att kandidera till presidentposten i USA samt att ett utomjordiskt besök väntar under 2011. Källan är med andra ord inte speciellt trovärdig. Ryktet har inte lett till någon faktiskt skada för någon användare, måhända är Facebooks påverkat. Men de har dementerat ryktet bestämt via deras Twitter-konto. Ryktet kanske till och med har resulterat i att användare laddat ner sitt material från Facebook, vilket bara är positivt. Alla bör göra en säkerhetsbackup av sitt Facebook-material någon gång.
Källa:
Källa 1