Facebook arbetar frenetiskt med att komma till rätta med integritetsdiskussionen som omgärdar företaget och applikationerna som tredjeparts företag tillverkar. För att tredjeparts företag ska få sina applikationer godkända för lansering på Facebook krävs det att man uppnår de kriterier som Facebook har slagit fast.  Kriterierna definierar hur tredjeparts företag ska hantera den information om användarna som de får tillgång till. Bland annat slås det fast att tredjeparts företag och dess applikationer inte får hantera mer information än den som är absolut nödvändig för att applikationerna ska fungera ordentligt.
Dessa kriterier respekteras och uppnås förhoppningsvis av en överväldigande majoritet av de moderna och populära Facebook applikationerna idag. Men de gamla applikationerna som skapades innan dessa kriterier fastslogs får tillgång till mycket mer information än vad som är absolut nödvändigt för att de ska fungera ordentligt. I bilden kan du se en överblick över vilken information som den gamla YouTube applikationen hade tillgång till kontra den senaste YouTube applikationen.
Facebook: äldre applikationer får tillgång till för mycket information - Mjukvara.se
Det som är uppseendeväckande är att den gamla YouTube applikationen kräver tillgång till alla dina vänners information. Vilket innebär att du kanske delar med dig av information till YouTube trots det att du inte använder YouTube applikationen eller använder dig av den senaste versionen.

[ad#Google Blogg]

Du kan enkelt kontrollera vilka applikationer som har tillgång till din information genom att gå till sekretessinställningar > klicka på ”redigera dina inställningar” under applikationer och webbplatser. Därefter klickar du på ”redigera inställningar” för applikationer och där kan du se vilka applikationer som har tillgång till din information. Du kan även ta bort applikationer som du inte använder mer eller som du tycker tar del av för mycket information. Be gärna dina vänner att gå igenom sina applikationer också, om du vill kan du länka den här artikeln som argument. ¨
Källa:
Källa 1