De emotionella effekterna av cyberbrott - Mjukvara.seAntivirus företaget Norton har undersökt vilka psykologiska effekter som cyberbrott orsakar sina offer. I undersökningen har det även konstaterats att Kina är den nation där flest internetanvändare har blivit utsatta för cyberbrott.
Det går att skydda sig mot cyberbrott i ganska stor utsträckning med hjälp av antivirus program, men trots det finns alltid risken för att din dator ska bli drabbad. Undersökningen som Norton har gjort visar att 65 procent av alla internetanvändare över hela världen har blivit utsatta för någon form av cyberbrott. Med cyberbrott menas datorvirus, online kreditkorts stöld, och en lång rad andra företeelser.
Undersökningen har även rangordnat vilka nationer där flest internetanvändare har blivit utsatta för cyberbrott. Kina toppar listan med hela 83 procent drabbade användare följt av, Indien   och Brasilien på 76 procent och en delad andraplats, och USA tar tredjeplatsen med 73 procent.  En majoritet (58 procent) av offren för cyberbrott reagerar i ilska när de upptäckt vad som har hänt, medan 51 procent känner sig irriterade av händelsen, medan ytterligare 40 procent känner sig lurade av de kriminella bakom brottet. Dessutom händer det ofta att offren ger sig själva skulden för att de blivit utsatta för brotten, trotts att de varit skyddade av ett antivirusprogram.
Tre procent av de tillfrågade i undersökningen tror inte att de kan eller kommer att bli drabbade av cyberbrott. Medan hela 80 procent av de tillfrågade tror att de kriminella kommer slippa rättsliga påföljder. Människor har enförmåga att ignorera risken för att bli utsatt. När de sedan har blivit utsatta, har de en motvilja för att anmäla händelsen, eftersom att de tror att förövaren kommer att gå fri i vilket fall som helst.
Vanliga internetanvändare måste börja stå upp för sig och hävda sin rätt när de blir utsatta för cyberbrott. Att göra en anmäla är lika med att säga att det inte är okej att utsätta folk för sådana brott. Att lura pengar av folk via internet kan vara mer traumatiskt än att bli lurad på pengar i verkligheten, då man inte träffar personen som lurar dig på pengar. Stå upp för er när ni blivit utsatta för brott på internet.
Källa:
Källa 1