Android applikation attackerar ”pirater”! - Mjukvara.seAntivirus företaget Symantec har upptäckt en falsk Android applikation som uppger sig för att vara en  gratis piratkopia av en redan legitim betal applikation som finns tillgänglig genom Android Market. Den falska applikationen som utger sig för att vara en illegal gratisvariant av applikationen Walk and Text, finns tillgänglig genom diverse webbplatser för just illegala piratkopior i Nord Amerika som såväl Kina.
Applikationen som den utger sig för att vara tillåter användaren att gå och skriva sms samtidigt genom att visa vad som finns framför denne på skärmen. Den falska varianten utger sig dessutom för att vara en version som inte har släppts av tillverkaren, en miss av de som ligger bakom den falska varianten.
När den falska applikationen installeras visas grafik som ger dig intrycket att den håller på att ”cracka” betalversionen så att du slipper betala för applikationen. I själva verket samlar applikationen in personlig information om dig som användare, namn, telefonnummer, med mera och försöker skicka den till en extern server. Efter det att installationen är genomförd skickar den dessutom ut ett sms till alla kontakter i din kontaktlista som säger:
“Hey, just downloaded a pirated App off the Internet, Walk and Text for Android. Im stupid and cheap, it costed only 1 buck.Don’t steal like I did!”
När du försöker att starta applikationen efter installationen visas ett meddelande som säger_
”We really hope you learned something from this. Check your phone bill;) Oh and don’t forget to buy the App from the Market.”
[ad#Google Blogg]
Tillsammans med meddelandet visas två knappar, den ena leder dig till betal varianten av applikationen på Android Market, och den andra stänger ner applikationen. Applikationen siktar alltså på att driva med de som inte vill betala för sina applikationer, även om det är fel sätt att gå tillväga på så har det ändå en komik och en dubbelmoral i meddelandet. Original applikationen kostar för övrigt 1,53 dollar…
Källa:
Källa 1