Mjukvara på Online Casino: Hjärtat i Spelupplevelsen

När den amerikanska författaren Malcolm Gladwells bok “Outliers: 10 000-timmarsregeln och andra framgångsfaktorer” gavs ut för första gången 2014 blev den en riktig snackis. Huvudtesen för boken är att vem som helst kan bli bra på vad som helst så länge man lägger ned 10 000 timmars träning. Exceptionellt framgångsrika människor har enligt Gladwell inte enbart fötts med en begåvning, de lägger även ner ansenlig tid på hård och målmedveten träning. Boken som blandar psykologisk forskning med fängslande historier och förbluffande statistik omdefinierar mångas syn på vad framgång är och hur man blir riktigt skicklig på något. Gladwells teorier har sedermera varit föremål för viss kritik och många har hävdat att 10 000 timmars träning är långt ifrån tillräckligt för att bli en duktig affärsman som Bill Gates eller en fantastisk musiker som John Lennon. Vi tycker dock att Gladwell ändå har en poäng varför vi tar avstamp i hans bok och beger oss in i spelvärlden för att ta reda på vad som utmärker en skicklig pokerspelare. 

Vad utmärker en skicklig pokerspelare  - Mjukvara.se

Anpassningsförmåga 

En grundläggande del i att vara en skicklig pokerspelare är förmågan att ständigt ändra sig till ändrade förhållanden oavsett om det är runt pokerbordet eller i pokervärlden i stort. En pokerspelare som är vaksam på förändringar och ligger steget före kan exempelvis tidigt uppmärksamma motspelares ändrade kroppsspråk och/eller beteende och anpassa sitt spel därefter. En pokerspelares anpassningsförmåga kan även ses ur ett bredare perspektiv. När digitalisering blev en “grej” och landbaserade anläggningar plötsligt fick sällskap av digitala plattformar som PokerStars för poker online var det de som lyckades anpassa sig till samtiden och ett nytt digitalt pokerlandskap som behöll sin status som relevanta pokerspelare och som därutöver hittade nya möjligheter och chanser att utvecklas. 

Övning ger färdighet 

Inom pedagogiska sammanhang brukar man ibland bruka begreppet “Learning by doing” vilket direkt översatt betyder “att lära genom att göra”. Teorin går ut på att man, oavsett vad det gäller, skapar bättre underlag för lärande när man interagerar med den aktuella miljön i fråga för att anpassa sig och lära sig. Disciplinen är högaktuell även inom pokervärlden där övning ger färdighet. En skicklig pokerspelare har mycket troligt tusentals timmar av övningstillfällen bakom sig där han eller hon inte bara spelat, utan även spelat medvetet och smart. Det senare innebär att han eller hon sett varje tillfälle, tävling eller ej, som en chans att studera sina motspelare, dra lärdom av sina egna misstag och implementera förvärvade kunskaper. Poker är ett spel som kräver strategisk skicklighet varför man, när man väl lär sig grunderna, helt enkelt måste sitta av tid runt bordet och repetera om och om igen. 

Defensivt och offensivt spel 

En skicklig pokerspelare har en intuitiv eller inövad förmåga att analysera sin omgivning och veta när han eller hon ska spela defensivt eller offensivt. Han eller hon håller huvudet kallt även i pressade lägen och undviker impulsiva förhastade drag som kan äventyra spelet. När motspelaren visar minsta tecken på svaghet eller tvivel vet en duktig pokerspelare dock hur han eller hon ska dra maximal nytta av situationen med aggressivt bluffande som sätter motspelarens nerver i gungning. En skicklig pokerspelares taktik är att ständigt ligga steget före sin(a) motspelare och spela ett “levande” spel där inget är förutbestämt och där allt kan hända. 

Vad utmärker en skicklig pokerspelare  - Mjukvara.se

Holistisk inställning 

Professionella pokerspelare klassas som “e-sportare” och skiljer sig därmed från traditionella idrottsmän eftersom poker ställer mindre krav på fysisk prestanda och uthållighet. Skickliga pokerspelare är dock medvetna om vikten av en holistisk inställning och strategi för att inte bara nå framgång, utan för att bibehålla sådan framgång över tid. Det innebär att de är noggranna med faktorer som sömn, kost och fysisk träning för att maximera chanserna till välmående och ork. Att spela poker professionellt innebär inte sällan frekventa resor till utlandet, många timmar runt pokerbord i stimmiga rum och bristande rutiner. De som når toppen gör därför en riktig ansats att ta hand om sin fysiska och psykiska hälsa då de vet att det är ett viktigt steg i att lyckas.