USA och EU i gemensam cyberattacks-övning. - Mjukvara.seUSA och EU har i veckan deltagit i världens första
samordnade övning för att försvara sig för cyberattacker. De fokuserade
speciellt på att skydda sig för cyberattacker mot viktiga infrastruktursystem i
samhället. USA och totalt 27 medlemsländer i EU deltog i övningen.
Säkerhetsexperter från varje land närvarade och samarbetade
för att skydda sig och stävja cyberattacker som hotade nationell säkerhet.
Övningen bestod av två stycken scenarier. I det första hade cyberkriminella
tagit sig in i en nationell databas i något EU-land. För att sedan stjäla
information. De deltagande säkerhetsexperterna arbetade sedan för att stävja
intrånget. I det andra scenariot attackerade cyberkriminella ett kontrollsystem
för ett kraftverk. Deras mål var att störa driften av kraftverket.
Övningen som arrangerades av ENISA(European Network and Information
Security Agency) var ett verktyg för att skapa effektiva svar på cyberhot. Hot
mot nationell säkerhet, eller kritisk infrastruktur i olika samhällen. Målet
med övningen var även att säkerhetsexperterna skulle få inblick i hur andra
säkerhetsexperter arbetar.
[ad#Google Blogg]
Det är bra att länders säkerhetsexpertis träffas under
sådana här former. De får här en chans att knyta kontakter och erfarenheter med
varandra. Samt arbeta med fiktiva ”case” som ska ge dom mer kött på benen. Att
EU och USA samarbetar för att anordna den här konferensen tyder på att cyberhot
nu har nått den politiska agendan på allvar. Länderna ser internetsabotörer som
reella hot mot människor och infrastruktur.
Källa 1