Sociala medier ett verktyg för den arabiska våren. - Mjukvara.seDet har talats en hel del om sociala mediers betydelse för revolutionärerna under den arabiska våren. Revolutionärer och analytiker menar att sociala medier har spelat stor roll i den administrativa delen av protesterna. De har varit verktyg för att samordna aktiva förkämpar samt att sprida budskapet till omvärlden. Bilder, videor och texter från protesterna har publicerats i realtid, vilket medfört ett större tryck på nationens regering från omvärlden.
Atiaf Alwazir, en aktivist från Yemen, talade nyligen på ”Conference of Cyberspace” i London i ämnet. Hon menade att människorna i sig var upphovet till den arabiska våren, men att sociala medier var ett verktyg som ökade hastigheten av revolutionen. Samt spred information till andra länder där oppositionsbenägna människor startade protester mot sina regeringar.
[ad#Google Blogg]
Alwazir menar att internetkanaler öppnar för aktivisterna att dokumentera brott mot mänskliga rättigheter. Både de som sker under protesterna, och de som kan ha föranlett protesterna. Trots det faktum att stora delar av mellanöstern saknar internetgenomslag hos stora delar av befolkningen, har man alltså med hjälp av internet lyckats samordna och sprida protester runt om i arabvärlden.
Källa 1