En rykande färsk undersökning som Barracuda Labs har gjort visar att den kriminella aktiviteten på Twitter ökar markant jämfört med tidigare år. Barracuda Labs har analyserat föregående års Twitter aktivitet och jämfört den med Twitter aktiviteten under2009 och därmed kommit fram till att den kriminella aktiviteten ökat med 20 procent. I sin analys har de undersökt över 26 miljoner Twitter-konton och iakttagit hur dessa beter sig. Utöver statistiken över den kriminella aktiviteten har de även fått fram en stor mängd användbar data om den genomsnittliga Twitter-användaren.
Twitter: kriminella aktiviteter ökar 20 procent! - Mjukvara.se
Barracuda Labs undersökning visar att Twitter-användandet är på stark frammarsch, det registreras fler nya användare än någonsin, och de användare som använder Twitter oregelbundet börjar bli mer och mer aktiva. En bieffekt av att aktiviteten ökar är att de kriminella blir mer intresserade av plattformen för att sprida sin ”spam” eller sin skadliga kod. Undersökningen visar även att 39 procent av användarna har mellan en och nio följare, medan 50 procent har tio följare eller fler. Av de undersökta kontona är det en överväldigande majoritet som inte används mer än en gång per dag.

I och med den ökande kriminella aktiviteten bör man vara vaksam för suspekta ”Tweets” på Twitter samt vara kritisk till användare som bara skickar ut länkar av tvivelaktig karaktär.

Källa:

Källa 1