Spam hotar mottagaren med fängelse. - Mjukvara.seCyberkriminella använder olika typer av tricks för att lura internetanvändarna. Den här gången har de skapat ett falskt e-post från FBI som de sedan skickar ut till slumpvis utvalda mottagare. Avsändaren uppges vara FBI:s avdelning för anti-terrorist verksamhet och penning brott. E-postet hotar mottagarna med långvariga fängelsestraff.
E-postet innehåller långa fiktiva historier som hävdar att mottagaren varit målet för en omfattande undersökning. En undersökning som visar att mottagaren är aktiv i olika internetbedrägerier. E-postet hävdar vidare att att mottagaren vid flertalet tillfällen har blivit uppmanad att upphöra med sina bedrägerierna, utan lägga ned sin verksamhet. Men avsändaren är ”godhjärtad” och erbjuder mottagaren en väg ut, genom att betala 98 dollar till avsändaren kommer alla undersökningen samt alla anklagelser att läggas ned. Betalar man inte kommer avsändaren att meddela stadens borgmästare som kommer att frysa alla mottagarens tillgångar samt att skicka ut en arresteringsorder på mottagaren.
Den riktiga avsändaren till det falska e-postet vill alltså tjäna pengar på lura mottagarna. E-postet innehåller flera olika anklagelser och är ganska långt för att vara ett spam. E-postet är välkonstruerat och innehåller få stavfel, vilket tyder på att skaparna lagt ner mycket tid på konstruktionsarbetet.
[ad#Google Blogg]
E-postet följer ett liknande tema som de ökända Nigeriabreven. De e-posten hävdar i regel att du har haft någon avlägsen släkting i Nigeria som avlidit. Släktigen ska ha testamenterat alla sina rikedommar till dig, och för att ta del av dessa måste man svara med sina bankkontouppgifter. På så sätt får avsändaren till Nigeriabrevet tillgång till ens pengar.
Källa 1