Journalister har insett att nyheter färdas snabbt via
sociala medier. Rapporteringar från privatpersoner på plats i händelsernas
centrum kan bidra till andra synvinklar på en nyhet, eller helt enkelt ligga
till grund för en nyhet på de stora etablerade nyhetskanalerna. Analysbolaget
Aalund årliga undersökning PR-barometern visar att näringslivsjournalister har
fått upp ögonen för sociala medier på allvar.
Sociala medier en allt vanligare nyhetskälla! - Mjukvara.se
Totalt har 900 näringslivsjournalister runt om i norden svarat
på Aalunds PR-barometer. Undersökningen visar att Facebook och Twitter
tillsammans med bloggar är de sociala medier som används mest frekvent.  De svenska journalisterna är de som använder
sociala medier minst av de tillfrågade nordiska journalisterna. Av de svenska
journalisterna är det 59 procent som uppger att de använder sociala medier som
källa för nyheter, det är en ökning med nio procent sedan föregående år. De
norska journalisterna är de som använder sociala medier mest, hela 74 procent
uppger att de använder sociala medier i arbetet, en ökning med tio procent.
[ad#Google Blogg]
En ökning av sociala medieanvändningen bland journalister
följer de trender som säger att sociala medier arbetas sakta men succesivt in i
organisationers arbetsflöden. En intressant aspekt är huruvida journalisterna
tillämpar någon form av medborgarjournalistisk inriktning på sitt nyhetssökande
via sociala medier. Låter de privatpersoner involverade i nyheten på sociala
medier komma till tals i journalistens slutprodukt eller utnyttjar de
privatpersonernas rapportering och infallsvinklar för att producera eget
material?
Källa 1