Vad föredrar svenskarna, sportspel eller casinospel?

Att rengöra utrustning kan vara svårt. För att få bort olja, fetter, lim och andra föroreningar och dessutom inte riskera skador på exempelvis maskiner är blästring med kolsyris (även känt som torris) ett bra alternativ. Men hur fungerar det?

Rengöring av maskiner eller annan utrustning kan vara en svår och vansklig process. Man eftersträvar så bra resultat som möjligt men utan att ta några onödiga risker. Ibland kan det handla om elektronik på insidan av maskinen som inte får skadas, i andra fall är ytan som ska rengöras som är känslig för vätskor.

Att hitta rätt metod är med andra ord inte lätt. Det är inte alltid att starka rengöringsmedel är det bästa alternativet, det går inte alltid att komma åt hela eller delar av ytan med en sådan metod. Samtidigt vill man inte tumma på resultatet, det ska märkas att det är rengjort och det ska vara jämnt rengjort.

De flesta kanske känner till torris under namnet kolsyreis, oftast förknippar man det med livsmedelsindustrin där kolsyreis används för att kunna hålla kylan i frysdiskarna vid långa transporter där riktiga eldriva frysdiskar inte finns till hands.

Visste du att kolsyreis både är skonsamt och miljömedvetet

Vill man rengöra skonsamt och dessutom göra ett hållbart val av metod så är rengöring med kolsyreis perfekt. Det handlar i praktiken om att blästra bort föroreningarna med hjälp av just kolsyreis , en metod där man slipper mekanisk åverkan och som sparar in väsentligt med tid.

Torris är koldioxid i fast form som formats till vad som kallas pellets. När en yta blästras med torris tränger pelletsen igenom föroreningarna tills att de når den uppvärmda ytan som i sin tur gör att det går från fastform till gasform. Eftersom koldioxid i gasform är mer än 500 gånger större i volym än i fastform så faller föroreningarna av ytan när den expanderar.

Torrisen förvandlas alltså till gas då den värms upp. Inte till vatten som är fallet med vanlig is. Detta är en grundmetod som lämpar sig särskilt på material och i utrymmen där man inte vill tillföra vatten i flytande form.

Du behöver exempelvis inte stänga av en maskin för att utvändigt rengöra den. Något som är tvunget med traditionella metoder, vilket exempelvis kan leda till produktionsbortfall. Det är även mer hållbart än övriga metoder då det inte sker utsläpp av miljöfarliga ämnen. Många rengöringsmedel innehåller tyvärr ämnen som påverkar naturen negativt.  

Torrisen är mer hållbar då den förvandlas till en gas som redan finns i naturen. Det minskar även riskerna för skador på den personal som hanterar rengöringen. Rengöringsmedel är ofta frätande eller på andra sätt skadliga för människan och miljön. Visst, torris kan ge köldskador vid direkt kontakt med huden, men du slipper riskerna vid exempelvis inandning.

En av de enda säkerhetsaspekterna man behöver ta i beaktning är att utrymmet ska vara välisolerat så koldioxiden snabbt kan ventileras ut.

Oavsett om du ska kyla ner livsmedel eller utföra rengöring av förorenade ytor så är torris ett bra alternativ. Som vi tidigare konstaterat så skadar det inte ytan eller innehållet då det inte förvandlas till vatten då det smälter. Samtidigt är det mycket mer miljövänligt än andra rengöringsmetoder. Att blästra med kolsyreis blästring kan rädda din maskin. Kolsyreis priset kan även vara mycket fördelaktigt.