Kina censurerar journalister, Sverige avlyssnar journalister.

För ca två veckor sedan var det en hel del upprörda artiklar kring kina och deras censur av internet. Man insåg att de journalister som är i Kina och rapporterar om OS inte kommer ha tillgång till sitt vanliga utbud av sidor att besöka. Kina har en totalitär regim med stort behov av att styra informationen som dess medborgare har tillgång. Av denna anledningen vägrar de ge utländska journalisterna tillgång till, som kinesiska myndigheterna kallar, ”Andra internetsidor är också omöjliga för journalister att nå, sade han, utan att ange vilka.”
I Sverige kan man inte göra så. Att stänga vissa delar av internet skulle antagligen vara politiskt självmord, på allvar, i Sverige. Vi löser det på lite snyggare sätt men effekterna behöver inte vara så skilda. Så här skriver Emma på Opassande:

(Prop. 2005/06:178) Hemlig rumsavlyssning: Polisen får ta sig in i ett hem i smyg och installera buggningsapparatur med sändare. Man kommer inte i efterhand behöva informera den buggade om att avlyssning har skett. Även tidningsredaktioner ska kunna buggas. Som vanligt säger regeringen att detta är för att bekämpa terrorism och grov brottslighet. Lagrådet konstaterar dock att den nya lagens tillämpningsområde ”ingalunda är begränsat till att avse dessa typer av allvarlig brottslighet.”

Detta kommer ju kraftigt att påverka de undersökande journalisternas beteende digitalt. I praktiken omöjliggör man ju digital kommunikation med informationslämnare. Man kan ju inte heller surfa på vad som helst, då kan det avslöjas vad man gör research inom. Detta leder ju i praktiken till en grad av censur hos en yrkeskår som är viktigt för demokratin och granskandet av makten.
De riksdagsledamöter som röstade ja, (sossar i ärlighetens namn)till detta. Kände de inte till de drakoniska effekterna en dylik lag kan få? Man kan ju bara tolka det på två sätt:

  • De riksdagsledamöter som sa ja, röstar ja, slentrianmässigt oavsett vad, bara det kommer från partiledningen.
  • eller så vill man på allvar begränsa tredje statsmaktens granskande vilja och förmåga

Vilken som är värst vet jag i ärlighetens namn inte. Som tokdemokrat vill man gråta en skvätt oavsett anledning.