Internet worm

Mask eller Internet Mask (Eng Worm) är en självständigt skadligt program som smittar värdar(datorer) En internetmask är helt självständig och smittar av sig själv. Den behöver ingen hjälp utan transporterar sig själv via email, P2Pnätverk eller tex MSN messnger eller andra digitala kommunikationssätt. Det som skiljer en mask från ett datavirus är att dataviruset behöver en värd att färdas med, tex ett dataprogram. Alla internetmaskar är inte farliga för datorägarna men de cloggar igen nätet och använder mycket nätkapacitet. Detta gör den användbara för hackare som vill genomföra belastningsattacker.

Den första internetmasken skapades 1988 av Robert Morris vid Cornell Universitet. Den mest kända internetmasken heter MyDoom och iaktogs första gången 26 januari 2004. Mig veterligen är MyDoom den masken som spridit sig fortast. Därav det lämpliga namnet.

Läs mer på Wikipedia om internet maskar!