Närmare 500 personer har arresterats för att de kopplats till en ring av kriminella som drivit en bluffkampanj via telefon under en längre tid. De flesta har kinesiskt och taiwanesiskt ursprung, men ringen har befunnit sig på olika platser i Sydöstra Asien. Totalt ska ringen ha tillförskansat sig cirka 7,3 miljoner dollar genom att lura privatpersoner och företag.

Hundratals arresterade för telefonbluff - Mjukvara.se

Det är kinesiska myndigheter som lett aktionen mot den kriminella ringen. Bluffkampanjer via telefon visar en uppåtgående trend i Asien och det här kan ses som ett försök att stävja framfarten något. Enbart i Kina har man på senaste tid fått in drygt 500 anmälningar om bluffkampanjer via telefon. Myndigheter har under sex månader drivit en undersökning i vilken man har skaffat fram bevismaterial mot gärningsmännen.
Bluffkampanjen utnyttjade polisväsendets namn. När de ringde upp sina offer utgav de sig för att vara polis eller annan myndighet och anklagade folk för att tvätta pengar, eller bistå i pengatvätt på något sätt. För att slippa undan anklagelserna har offren fått chansen att betala sig ur knipan. Oberoende observatörer av händelserna menar att bluffkampanjen har lyckats på grund av att det finns en utbredd korruption inom det kinesiska polisväsendet. Därför har det inte heller verkat suspekt när offren fått chansen att betala en summa för att slippa straff.
[ad#Google Blogg]
Det finns såklart flera olika anledningar till varför bluffkampanjer via telefon är på uppåtgående i Asien. Just det här fallets ”framgång” beror till viss del på den korruption som finns i landet, men även finurligheten i utformningen. Hur många misstänker polisen för kriminalitet när de ringer upp och anklagar dig för precis samma sak? Ganska få. I Japan är det framför allt äldre människor som är offer för telefon-bluffkampanjer. Det kan bland annat bero på att äldre inte hänger med i utvecklingen som yrkesverksamma och unga gör. Oavsett är det positivt att myndigheterna agerar och försöker statuera ett exempel.
Källa 1