Hacking som fenomen är nytt. Begreppet har sitt ursprung i att man fixade till elektriska modelljärnvägar att gå fortare. ”Hack” är ett verb som syftar på att man ”fixade” tågen. Nedan finner ni en mycket bra Infographic som beskriver historien över ”Hackande”
Jag tycker denna är både bra och dålig. Den är dålig för att begreppet hackande bara omnämns som ett negativt begrepp. För mig är ordet bredare än dess krimininella del. För mig är det ett ord som beskriver hur man lär sig system och hur man blir en del av ett system. Exempelvis så är ”hacka Google” för mig ett sätt att beskriva hur man tar sig till första platsen i Google.
Den negativa aspekten av nedanstående bild är att den beskriver en exponentiell kurva. Problemen blir bara värre och de växer fortare och fortare. Det är dåligt
Kolla nu in hackingens historia:

Hackandet genom Historien - Mjukvara.seKälla