Android Froyo(2.2) och Gingerbread(2.3) är de versioner som är installerade på flest antal Android-telefoner i världen. Sammanlagt kör 85 % av världens Android-telefoner Froyo och Gingerbread. Det innebär att operativsystemet nu har mindre versionsspridning än någonsin tidigare. Android Eclaire(2.1) är den äldsta versionen som ett markant antal telefoner kör. Tidigare versioner än så körs idag på mindre än två procent av samtliga Android-telefoner.

Froyo & Gingerbread dominerande Android versioner - Mjukvara.se

De minskade versionsspridningen medför en snudd på optimal situation för utvecklare och användare. När antalet versioner minskas blir det lättare för utvecklare att ta fram appar som fungerar bra oavsett version. Det i sig medför synergieffekter för användarna. Användbara och välfungerande appar ger användarna en bättre upplevelse samt en positiv inställning till sina telefoner.
Dock kommer den här situationen inte att vara långvarig, eller den är inte det. De nyare versionerna av Android, 3.0 och framåt, börjar ta allt större andelar i takt med att de levereras på fabriksnya telefoner. När de nya versionerna tar större andelar kommer Android att bli ett lika segregerat operativsystem som de varit tidigare.
Versionsspridningen innebär att Android har svårt att konkurrera med Apple’s iOS vad gäller stabilitet och användarvänlighet. Den stora versionsspridningen innebär att utvecklare får svårigheter med att skapa en jämn nivå av appar för varje enskild version av Android. Samtidigt är det svårt att hantera uppdateringar av samtliga versioner. Säkerhet och tillförlitlighet blir därmed lidande i vissa versioner.
Källa 1