Facebook söker lösning för informationsläckan - Mjukvara.seVi har tidigare rapporterat om tredjeparts applikationer som sänder information om användarna till utomstående företag. Facebook arbetar frenetiskt för att lösa problemet samtidigt som en av tillverkarna bakom tredjeparts applikationerna nu har blivit stämda.
Facebook har en väldigt strikt intigritetspolicy där de tydligt skriver att det får inte förekomma någon form av spridning av användarinformation såvida användarna inte har gett sitt godkännande till applikationen. Tredjeparts applikationerna har brutit mot denna intigritetspolicy vilket har lett till att Facebook nu arbetar med att ta fram en teknisk lösning för att förhindra att detta inte sker i framtiden.
Tredjeparts applikationerna har tillgång till användarnas ”UID” (User ID) som kan innehålla väldigt intim information om användarna. Det är dock inte med säkerhet fastställt att ”UID” innehåller avslöjande information. ”UID” används av tredjepartsapplikationerna för att veta hur de ska skapa en unik upplevelse av applikationen för var och en av användarna.
”Zynga” är ett av de största tredjeparts företagen, och har tillverkat bland annat ”Farmville” och ”Mafia Wars”, har nu blivit stämda i USA. Stämnings ansökan som är gjord av Nancy Graf menar att ”Zynga’s” applikationer har spridit information om cirka 218 miljoner användare. Nancy har även ansökt om att fler användare ska kunna ansluta sig till stämningen och öka trycket på ”Zynga”. Vilka summor det rör sig om i kompensation och skadestånd framgår inte av stämnings ansökan utan fastslås i rättsprocessen.  ”Zynga” menar att stämnings ansökan är gjord utan en ordentlig grund och meddelar att de kommer att försvara sig med alla medel tillåtna.
Det är intressant att följa utvecklingen av den här stämningen och hur Facebook väljer att åtgärda informations läckagen. Sannolikt lär de ställa ännu högre krav på tredjeparts tillverkarna samtidigt som de åtgärdar problemet med en teknisk lösning.
Källa:
Källa 1
Källa 2