Facebook kontra Twitter för att sprida länkar? - Mjukvara.seFacebook och Twitter är bland de största sociala medierna i världen. Men vilken av de två är bäst för att sprida information med? Vilken av de båda genererar flest klick per länk som man delat ut? En färsk rapport från företaget ”SocialTwist” ger svaren på frågorna.
Rapporten grundas på en undersökning som gjordes mellan augusti, 2009, och juli, 2010. Undersökningen gjordes med hjälpa av ”Tell-a-Friend” widgeten och visar att sociala medier är de kanaler på Internet man ska använda om man vill sprida information. E-post är fortfarande den kanal som används mest frekvent för att sprida information via länkarna, men när det kommer till antal människor som klickar på de skickade länkarna, så är sociala medier den kanal där detta sker.
Facebook är den kanal som används mest frekvent (av de sociala medierna) för att sprida länkar. Facebook har en ”andel” på hela 78 procent, medan närmaste konkurrenten MySpace har 14,5 procent, följt av Twitter och Orkut som båda har 2 procent. Tänk då på att: sociala nätverk står för 60 procent av alla vidare-klickningar via länkar.
Om man räkningar till vilka sociala medier som står för antalet spridda länkar är alltså Facebook överlägset störst, men om man räknar antalet klick på länkarna så ser det annorlunda ut. Twitter är då störst med 19 klick per länk som sprids med Twitter. Facebook genererar ungefär 3 klick per spridd länk. Man kan se två anledningar till att det är så, dels att Twitters poster (tweets) är begränsade till 140 tecken, vilket resulterar i att man klicka på länken för att ta dela av all information. Facebook å andra sidan visar relativt mycket information om länken, så ifall du känner att informationen är ointressant så behöver du inte klicka på länken. Den andra anledningen är att man skapar nätverk av verkliga vänner på Facebook och därför kanske får informationen via dom i verkligheten, medan man är mer benägen att skapa nätverk av personer som har samma intressen på Twitter.
Facebook är i vilket fall den kanal man ska satsa på om man vill generera trafik till de länkar man sprider.
Källa:
Källa 1