Kaspersky Labs rapport över internethot andra kvartalet 2010
Trender i korthet:
• 540 miljoner försök att infektera datorer upptäcktes
• Var fjärde dator innehöll fler än sju ”opatchade” säkerhetshål
• Säkerhetshål i Adobe Reader utnyttjas flitigt
• Nya bedrägerimetoder riktade mot sociala nätverk