Microsoft och AARP har nyligen offentliggjort en studie som visar människors vanor och syn på digitala kommunikation. Studien omfattar stora åldersspann och en mängd olika typer av kommunikationskanaler, bland annat mobila enheter och sociala medier. Studien är genomförd i USA vilket innebär att den inte kan ses som helt representativ för sveriges användning av digital kommunikation. Men den kan ge en inblick i alla fall.

Digitala medier enar generationer! - Mjukvara.se

Studien visar att digitala medier i stor utsträckning underlättar kommunikation mellan åldersgenerationer. Tidigare har det funnits en kommunikationslucka som inte alltid är lätt att överbrygga. 30 % respektive 29 % av mor- och farföräldrar och barnbarn har uppgett att digital medier är en kommunikationsform som har fört dem närmare varandra. Jag menar att det är främst mor- och farföräldrarna som har gjort en ansträngning för att nå sina barnbarn. De har fått ta till sig ny teknik och lära sig nya saker, medan barnbarnen har det här med sig. Men visst det krävs att båda parter vill kommunicera med varandra. Studien visar även att hela 83 % av de tillfrågade anser att kommunikationen mellan familjemedlemmar underlättas av digitala medier. Så vardagskommunikation mellan barn och föräldrar underlättas även det drastiskt av digitala medier.
Undersökningen visar samtidigt att törsten efter använda mobila enheter och digitala medier på ett säkrare sätt, är ganska stor. Mor- och farföräldrar, föräldrar och barn vill veta mer om hur de skyddar sina mobila enheter samt informationen som de innehåller. Hela 58 % respektive 50 % uppgav att de gärna mottar mer information om hur man går tillväga för att skydda sin enheter. Samtidigt uppger en mindre andel av mor- och farföräldrar och föräldrar att de vill ha mer information om hur man använder sociala medier på ett säkrare sätt. Andelen ungdomar är även den mindre inom det här området än för mobila enheter, men en större andel än ”vuxna”.
[ad#Google Blogg]
Digitala kommunikation har fört inte bara fört samman familjer, det för alla med ett användarnamn närmare varandra. Geografisk position spelar inte lika stor roll längre, det är oerhört enkelt att tala med någon på andra sidan jordklotet. Det är en ny kommunikationsform. Om än ny i den mening att den enbart existerat i en 10-15 år.
Källa 1