Det är ganska svårt att förutspå framtidens teknologi eftersom den befinner sig i konstant förändring. Det gör att förutsägelsen själv snabbt blir föråldrad eftersom förutsägelsen är anpassad till tidsenlig teknologi.
Det medför en stor oklarhet om vad vi har framför oss, men samtidigt väldigt spännande och fullt av möjligheter. Ingen vet om en ny teknologi kommer att revolutionera världen, eller om den kommer att hamna i skuggan av något annat som är bättre. – Exempelvis, om inte Skype hade skapats i mitten av 10-talet hade den “näst bästa” digitala kommunikationsmjukvaran dominerat marknaden. Men hade det funnits något som var bättre än Skype vid samma tidpunkt hade Skype kanske aldrig överlevt.
Digitala företag lever i en verklighet med en intressant konflikt: Dels måste de ha långsiktiga planer för att gjuta förtroende i konsumenter, anställda och aktieägare. Samtidigt är långsiktiga planer svåra att upprätthålla i en industri som är i en konstant förändring.
Dominera marknaden – eller anpassa sig snabbt
Ett företag i Amazons storlek är nära på oövervinnerligt. De har nästan uppnått immunitet mot teknologisk förändring så länge som ingen ny teknik helt oförrutsätt omkullkastar hörnpelarna i den nuvarande digitala verkligheten. – Dels för att de själva försöker att ligga i framkant inom teknologisk utveckling, samt att de förvärvar den teknologi som förbättrar företaget.
Mindre e-handelsföretag måste istället fokusera på att anpassa sig till det tillvägagångsätt som främst tillgodoser konsumentens behov, och anpassa sig blixtsnabbt. Företag kan anpassa sig snabbt genom att samla ihop data och framställa beteendemönster som företaget kan använda som konkurrensfördel.
Idag finns sofistikerade metoder för att samla ihop data, och analysera utfallet av potentiella system och scenarier:
Samla digitala data
Digitala företag blir hela tiden bättre på att tillgodose kundens efterfrågan, och tillochmed skräddarsy personliga rekommendationer baserat på konsumentens surfvana. Urvalet och volym av data ökar ständigt och medför en kvantitativ utmaning. Eftersom mycket av den data som finns att tillgå kanske inte har så stort värde. – Utmaningen är därmed att förvandla all ihopsamlad data till intelligens som är applicerbar till företagets verksamhet.
Det är en ovärderlig tillgång för e-handelsföretag med stora sortiment. Som med rätt data, om en individ, eller demografi, kan rekommendera produkter baserade på individens surfvanor.
 
Digital Tvilling
En Digital Tvilling är en virtuell representation av en produkt eller system genom sin livscykel. Live-data appliceras, följt av djupgående analys av det virtuella scenariot parallellt med den reella motsvarigheten. Man söker efter förbättringar och kalibreringar som skapar mervärde, som är applicerbart på den reella produkten/systemet. Det är en riskfri inblick i framtiden för olika strategiska beslut. En utvärdering av en alternativ process, som potentiellt skapar mer värde än det nuvarande tillvägagångsättet.
En digital tvilling är sannolikt väldigt viktigt för Innovativa digitala företag med en unik vision som tänker utanför boxen och ständigt söker efter nya och smartare vägar. Eller företag som ständigt söker optimering allteftersom det digitala landskapet förändras med på förhand okänt utfall.
Däremot är en digital tvilling inte lika nödvändigt inom vissa industrier där alla företag gör nästan samma sak, och ständigt följer varandras utveckling. Exempelvis är online casino-industrin väldigt likformig där företagens digitala plattform består av nästan identiskt innehåll utan större avvikelser: De har samma spel, från samma speltillverkare, med samma betalningsleverantörer osv. Så fort ett företag kommer på något nytt som förbättrar processen, följer andra företag snabbt efter. I nuvarande skede behövs sannolikt inte en digital tvilling i casino-industrin, eftersom den ser ut som en massklonad organism som föder och äter upp sin egen avkomma. Företagen är så många att det kan vara svårt för konsumenten att se skillnad, lyckligtvis finns tjänster som underlättar så konsumenten slipper gå igenom alla nya casinon. Företag lockar kunder genom marknadsföring och olika typer av bonusar, som skiljer sig lite mellan företagen.
Inom casino-industrin är konsumentens efterfrågan är ganska enkelspårig och väldigt välförstådd eftersom det inte finns så många komplicerade lager av beteendemönster. Företagen vet precis vad konsumenten efterfrågar, och har en klar bild över det bästa scenariot. Det som på ytan differentierar online casinos är snarare hemsidans webbdesign som är utformad enligt ett specifikt tema som är tänkt att locka en särskild grupp konsumenter.
Företag inom e-handel är också beroende av en tilltalande webbdesign, men har oändligt mycket mer innehåll som hela tiden uppdateras och är i konstant förändring. De måste hela tiden veta vad konsumenten helst vill ha och vad som generar vinst. Samtidigt utforma en navigation som tillgodoser konsumentens behov utan svårigheter, så de inte väljer en konkurrent.