Cyberkriminella och politiska grupperingar har använt DDoS-attacker mot organisationer under en längre tid. Dels för att utöva någon form av utpressning mot organisationer, och dels för att markera politiska åsikter. ”Anonymous” och andra hackergrupper har använt DDoS-attacker för att göra politiska markeringar genom att ta ner organisationers webbplatser.

DDoS-attacker demonstranters verktyg! - Mjukvara.se

Arbor, ett företag specialiserat inom skademinskning av DDoS-attacker, har noterat en förändring bland de som använder DDoS-attacker. Roland Robbins, anställd på Arbor, menar att förra årets demonstrationer använde sig av DDoS-attacker för att sprida sina budskap. 2011 var året då DDoS blev ett verktyg för att förespråka demokrati.
DDoS-attacker utvecklades dessutom markant under 2011. Bland annat har längden för DDoS-attacker minskat samtidigt som komplexiteten i attackerna ökat markant. I slutet av 2011 var längden för attacker i snitt 34 timmar, en minskning från 2010 då attacklängden var 43 timmar. Men det är inte längden som spelar in i ekvationen. DDoS-attacker går ut på att man ska svämma över offrets servrar med trafik. Ofta använde man sig av någon form av datornätverk som attackerar servrarna samtidigt genom att skicka paket med information. Under 2011 var antalet paket per sekund i DDoS-attacker 18 gånger större än tidigare år.
[ad#Google Blogg]
DDoS-attacker är ett effektivt vapen för att ta ner webbplatser. Genom att ta ner organisationers webbplatser gör demonstranter och hackergrupper markeringar mot organisationers ståndpunkter. Webbplatser är numera en viktig kanal för organisationer för att föra ut sina budskap, interagera med intressenter och till och med driva sin affärsverksamhet. Genom att ta ner webbpplatsen tar man bort en kommunikationskanal, och kanske till och med en inkomstkälla. Det blir med andra ord en kännbar förändring för organisationerna.
Källa 1