Schoolity

Tyvärr är det ett återkommande problem att unga så väl som vuxna upplever inlärningssvårigheter under studietiden. Här försöker man därför hela tiden utveckla plattformar som elever kan använda under skoltiden, men även plattformar som lärare kan nyttja för smidigt arbete, och som föräldrar kan hålla sig uppdaterade på.

En av de läroplattformar vi tycker står ut på marknaden är Schoolity. Schoolity kallar sig själv ett “allt i ett system för skolor”. Här kan elever, personal och föräldrar samarbeta för att underlätta skolgången. Det är en pedagogisk, digital stödplattform som innehåller allt en skolplattform ska innehålla – utan massa onödiga funktioner.

Ett viktigt verktyg för elever, lärare & föräldrar

För att elever och lärare, men även föräldrar, ska få ut så mycket som möjligt av skoltiden kan det idag behövas hjälpmedel. I takt med att digitaliseringen ökar i samhället och blir allt mer utvecklat, kräver vi även att vår vardag blir mer bekväm. Det är här läroplattformar som Schoolity kommer in i bilden.

Schoolity är idag ett självklart val bland elever, lärare och föräldrar. Plattformen möjliggör nämligen det för elever att enklare kunna hålla ordning på sina lektioner och läxor. Lika enkelt blir det således för föräldrar, eftersom de med hjälp av Schoolity får en bättre överblick över sina barns skolgång. Men lärare kan givetvis också med fördel använda sig av Schoolity.

Med plattformen får även de en översikt över sina scheman, ämnen de undervisar i och kan även se och kommunicera med sina elever. De kan göra allt ifrån att planera sina lektioner i förväg till att betygsätta läxor.

Ett snyggt, användarvänligt gränssnitt med de viktigaste funktionerna

Som vi tidigare varit inne på finns det redan ett par olika läroplattformar på marknaden. Trots detta fortsätter det dyka upp nya plattformar för att öka konkurrensen. Schoolity lyckas verkligen imponera, och gör det framförallt med sitt snygga och användarvänliga gränssnitt.

I vårt tycke innehåller många av dagens läroverktyg allt för många onödiga funktioner. Detta kan orsaka problem hos eleverna själva, som kanske undviker att utforska plattformen för mycket eftersom de helt enkelt inte förstår sig på den. Samma problem uppstår för föräldrar och lärare som endast gör det mest nödvändiga på en allt för avancerad plattform.

Schoolity däremot har ett användarvänligt och lättnavigerat gränssnitt som även de mest tekniskt oerfarna kan förstå. Här finns de viktigaste funktionerna att tillgå, som schemaläggning, frånvaro och kommunikationsmedel. Men elever, så väl som lärare, kan också lämna inspirerande meddelanden till varandra.

En plattform för en mer strukturerad skolgång

I grund och botten är vitsen med Schoolity att elever och vuxna ska kunna få en bättre organiserad skolgång. Det ska vara enklare att kommunicera mellan elever och lärare genom plattformarna, men det ska även vara enklare att få struktur under sin dag. Med hjälp av Schoolity kan man se scheman och planlägga efter det, men man kan också skicka meddelanden, hitta en studieplan och kommunicera med varandra. Således är Schoolity helt enkelt ett måste för skolor som vill slippa krånglet och öka produktiviteten – inte bara för eleverna men även för lärarna.