Att vistas på internet kan vara farligt – det vet de flesta idag. Under många år har vi fått information kring olika typer av virus som infekterar både privata datorer men också hela nätverk på företag. När ett företag drabbas av datavirus kan de leda till ödesdigra konsekvenser. Information kan läcka till konkurrenter och kunder kan gå förlorade vilket i slutändan innebär en förlorad intäkt. Olika typer av virus orsakar olika typer av skada och det finns närmast ingen gräns för vad ett datavirus kan ödelägga.
Eftersom allt fler av de vardagliga ärendena sköts via datorn blir vi människor också mer utsatta för angrepp via internet. Ju mer information och tid vi lägger vid datorn, desto sårbarare blir vi gentemot skadlig inverkan från datavirus.
Numer är det vanligt att sköta bankärenden över internet. När man exempelvis betalar en räkning via internetbanken använder man personupplysningar och känslig information för att identifiera sig och även för att kunna logga in på sin internetbank. Information som bankuppgifter, kontonummer och liknande är extra känsliga uppgifter och dessa kan stjälas. Olika typer av datavirus kan registrera och stjäla uppgifter som du knappar in i genom din dator.

Datavirus inte lika vanligt i appar

Något som har blivit allt mer populärt är att dejta över nätet och när man registrerar sig på dejtingsidor på internet fyller man ofta i privat information som kan bestå av många olika uppgifter. Om din dator blir infekterad med ett datavirus kan detta potentiellt stjäla även denna typ av information.
I tidningar och andra typer av medier kan man exempelvis läsa om folk som får sina identiteter kapade på internet – en förfärlig typ av brott som kan kosta dig som privatperson dyrt, men det finns också andra typer av angrepp. På Sveriges televisions hemsida kan du läsa mer om en viss typ av bedrägerier.
Fler och fler experter inom IT och data uppmanar användare till att vara försiktiga med att lämna ut personupplysningar och känsliga uppgifter via internet. Ofta kan man läsa om vikten av att ha ett bra virusprogram installerat på sin dator för att skydda sig. Det som är viktigt att tänka på är såklart inte bara att installera ett virusprogram och sedan tro att detta skyddar ens dator i alla framtid. Så är inte fallet. För att virusprogrammet ska kunna vara effektivt behöver det löpande uppdateras.

Skyddar verkligen ditt virusprogram dig?

De företag som utvecklar virusprogram samlar ofta in statistik från sina användare. Statistiken innehåller ofta information om vilka typer av hot som användaren utsätts för och hur effektivt virusprogrammet har bekämpat hoten. Denna statistik används ofta till att utveckla uppdateringar och även helt nya typer av virusprogram. Det kan exempelvis vara program som specialiserar sig på att skydda vid bankärende, filöverföringar eller någon annat.
Det är alltså mycket viktigt att uppdatera virusprogrammet till datorn löpande för att hålla sig skyddad mot hot på internet. Ett utdaterat virusprogram skyddar bara mot de datavirus som var aktuella vid den tiden då programmet blev uppdaterat senaste gången. De flesta virusprogram som ger ett stabilt och bra skydd får man idag betala en slant för, vilket kan löna sig i slutändan.