Ingen kan ha missat den debatten som skett i bloggosfären på sistone angående förslaget om att FRA skall avlyssna all digital trafik och kommunikation som passerar Sveriges gräns(FRA-lagen). Den 17 juni röstar riksdagen om detta lagförslag.
Enigma maskinen!Mjukvara.se är i en position där vi kan tjäna pengar på att lagen går igenom. Det finns en avdelning på Mjukvara.se om anonym surfning där vi recenserar program som gör att du surfar via någon typ av proxy server för att vara anonym. Ändå tycker jag genuint illa om FRA-lagen för att all sådan data missbrukas och kommer på avvägar. Man kan också ifrågasätta behovet av sådana drakoniska kränkningar av den personliga integriteten. Följer man debatten här hemma verkar klimathotet mycket värre än eventuella terroristhot mot vårt samhälle.
Som medborgare kan man inte göra så mycket mer än skrika. Det är dessutom svårt att rösta på något annat parti vid nästa val. FRA förslaget bygger på Bodströms förslag från förra mandatperioden. Antagligen kommer någon rikdsdagsledamot att ignorera partipiskan och rösta nej. Vid nästa val, kryssa honom eller henne. Det kan ni som medborgare göra!
Bilden föreställer förresten en tysk Enigmamaskin som tyskarna använde under WW2 för att kryptera trafik. Den svenska militära underrättelsetjänsten knäckte lightversionen av Enigma och lyssnade på tyskarna under större delen av kriget!