Datorintrång tvingar USA att rita om hemligt vapen!

Datorintrång tvingar USA att rita om hemligt vapen! - Mjukvara.seUSA utvecklar ständigt nya vapensystem, och tvingas ofta gå
tillbaka till ritbordet för att optimera utformningen av vapnet. För första
gången kan USA tvingas rita om vapnet till följd av att ritningarna för det än
så länge hemliga vapnet blivit stulna i ett dataintrång hos en tredjepart.
USA:s vice försvarsminister, William Lynn, tillkännagav en
stor satsning för att säkra upp myndigheter och underleverantörers datasystem
för att förhindra att ett liknande intrång ska ske igen, rapporterar Reuters. I
samband med tillkännagivandet av detta ska han även ha sagt att intrånget och
stölden av ritningarna ska ha skett på order av en annan regering, vilken ville
han inte säga.
Vice försvarsministern fortsatte sitt tillkännagivande med
att han tycker att det är förkastligt att enorma mängder av företags- och
myndighetsinformation har blivit stulen på order av okända regeringar. Det ska
ha försvunnit över 24 000 filer rörande det nya vapensystemet, allt ifrån minsta
detalj till övergripande information om drivkraft och underrättelseinsamling.
[ad#Google Blogg]
Defense och Homeland Security departments i USA ska ha
upprättat ett nytt nätverkssystem tillsammans med företag som förser USA med
vapensystem och annat som rör den nationella säkerheten, även detta är ett
resultat av ovanstående intrång som skedde i mars i år.
USA är inte ensamma om att förlora viktigt
säkerhetsinformation i dataintrång på senare tid. Även Storbritannien ska ha
blivit utsatta för omfattande intrång, enligt en källa ska ritningar och
dokument till en hel jet-motor ha stulits i Storbritannien innan myndigheterna
vidtog starkare säkerhetsåtgärder rörande dataintrång.
Intrång kan ske som ett resultat av att en dator blivit infekterad någon form av datorvirus!
Källa 1