För första gången någonsin har Apple sålt fler smartphones
under ett kvartal än vad Nokia har. Enligt de båda företagens uppgifter sålde
Nokia 16.7 miljoner enheter medan Apple sålde mer än 20 miljoner enheter.
Apple passerat Nokia bland Smartphones! - Mjukvara.se
Nokias popularitet och försäljningssiffror  har varit på nedgång under en period. Något
som de har försökt att häva genom att överge sitt eget operativsystem ”Symbian”
och även det planerade operativsystemet ”MeeGo”. De både operativsystemen
ansågs inte vara kapabla att konkurrera mot iPhone och Android på ett sätt som
skulle locka över kunder till Nokia. Konkurrensen mellan de befintliga
plattformarna är stenhård och att slå in en helt ny plattform i form ”MeeGo”
hade varit otroligt tufft.
Medan Nokia har haft det otroligt tufft med en genomgående
negativ kvartalsrapport är det den totala motsatsen för Apple. De är på väg att
bli världens mest värdefulla företag och rullar ut uppdateringar till sina
produkter som tas emot som guld till en fattig. App Store är den enskilt
största marknaden för appliaktioner oavsett plattform på marknaden idag. Den
innehåller över 400 000 applikationer och överglänser Android Market med råge
då den ”enbart” har 250 000 applikationer att tillgå.
[ad#Google Blogg]
Nokia har nu vidtagit en rad åtgärder för att vända sina
negativa siffror. Bland annat har de som sagt övergivit sitt eget
operativsystem till fördel för den nya versionen av Windows Phone. De har tagit
fram ett antal prototyper som de har låtit kritiker testa, och enligt Nokias VD
ska omdömena ha varit mycket bra.
Källa 1