Adidas har tvingats att ta ner några av sina
huvudwebbplatser efter att de blivit drabbade av en omfattande attack.
Adidas.com, reebok.com, miCoach.com och adidas-group.com samt några lokala
kampanjwebbplatser har plockats ner enligt ett officiellt uttalande. Adidas ska
ha blivit utsatta för en sofistikerad attack någon gång under förra veckan
vilken föranlett att de nu har tagit ner ovanstående webbplatser.
Adidas.com ligger nere efter attack. - Mjukvara.se
Adidas säkerhetstekniker har startat en undersökning för att
ta reda på vad som har hänt. Hitintills har de meddelat att inga kunddata har
blivit stulen, så Adidas kunder kan förmodligen slappna av. De har plockat ner
webbplatserna för att säkerställa att kunddata inte stjäls under tiden de
undersöker attacken.
Enligt uppgifter ska ett flertal av de drabbade
webbplatserna ha tagits i bruk igen. Men under måndagskvällen var fortfarande
Adidas.com och miCoach.com otillgängliga. Enligt uttalande arbetar man för att
ta dessa i bruk under tisdagen.
Adidas har inte uppgett någon misstänkt för attacken, och
har varit sparsamma med detaljer om själva scenariot. Detta på grund av det
fortfarande undersöker vad som har hänt och till vilken grad förövaren har
tagit sig in i servrarna.
[ad#Google Blogg]
Det är bra att drabbade företag officiellt meddelar att de har
blivit drabbade av intrång. Dels ger dom en förklaring till eventuella problem
som uppstått till följd av intrånget. Dels ger de sig själva en chans att
förbättra säkerheten, intrången visar på svagheter i deras system. Dels visar
de att inte ens stora koncerner som Adidas är osårbara och perfekta. Avslutningsvis
skapar de även publicitet kring problemet: cyberkriminella. Desto mer
publicitet desto större blir vetskapen om problemet och det försvårar för
cyberkriminella.
Källa 1