10 tech-trender att hålla ögonen på

Teknikens värld är i ständig utveckling, med nya framsteg och trender som underlättar både för privatpersoner och företag i det dagliga arbetet. Det är mycket som sker nu för ett ännu bättre digitaliserat samhälle, med innovation som kan förbättra både samhället, miljön och användarupplevelser. Det är allt från superappar till hållbar teknik, virtuella kontor och kreativ AI. Tekniker som har potential att förändra vår relation till teknik och göra gränslandet mellan den digitala och fysiska världen mindre uppenbart. Det kan vara svårt att hänga med i svängarna, så därför har vi samlat 10 tekniktrender som kan vara bra att ha koll på.

Kreativ AI

Artificiell intelligens (AI) har bara under det senaste året tagit internet med storm. AI har gått från att användas i komplicerad teknik till att alltmer börja användas av både privatpersoner och företag för att producera kreativt arbete av olika slag. Detta med hjälp av kreativ AI, vilket är en term som används för att beskriva användningen av artificiell intelligens (AI) för att producera kreativt innehåll. Ett populärt AI-verktyg som det talas mycket om just nu är ChatGPT, vilket är en innovativ AI-teknik som utvecklats av OpenAI, och som kan generera textsvar baserat på en given konversation. Den använder naturlig språkbehandling för att förstå sammanhanget och genererar lämpliga textsvar på ett automatiserat sätt. AI-verktyget drivs av en avancerad algoritm för maskininlärning och har potential att revolutionera interaktionen mellan människa och dator. Denna typ av verktyg kan även användas för att producera längre texter av olika slag, skriva låttexter, poesi, sagor och mycket mer.

Det är dock inte endast textinnehåll som kan skapas med hjälp av AI, men även konst, 3D fotografier, illustrationer, video och mycket mer kan genereras. Allt fler AI-verktyg dyker fram, och fler förväntas det bli. Kreativ AI har gjort det möjligt för användare att producera musik, bilder och videor med en viss grad av autonomi och kreativitet. Det är ett verktyg som av vissa kritiserats för att ta över det mänskligt kreativa arbetet, samtidigt som det av andra påstås ha potential att revolutionera vårt sätt att tänka på kreativitet och innehållsproduktion. Genom att använda AI för arbete som kräver en kreativ touch, såsom textförfattning och illustration, så kan företag producera innehåll snabbare. Verktygen kan även agera som hjälp i medarbetarnas kreativa arbete.

Spelmotorer som verktyg i flera yrken

Spelmotorer är en typ av programvara och verktyg som vanligtvis används inom spelutveckling för att på ett enkelt och effektivt sätt utveckla och producera digitala spel. Spelmotorer gör det möjligt för utvecklare att snabbt och enkelt utforma 3D-världar och bygga spelmekanik för en mängd olika plattformar. De används också för att skapa VR- och AR-upplevelser. Populära spelmotorer är bland annat Unity, Unreal Engine, Game Maker Studio, Godot Game Engine och CryEngine. Samtidigt som spelbranschen är stor och i ständig utveckling, så har dessa spelmotorer även visat sig ha potential för andra yrkesområden. Allt från TV-produktion till NASAs astronautträning. 

Spelmotorer kan användas för att skapa visuella effekter och uppslukande miljöer för filmer och TV-program. Genom att använda denna typ av verktyg så kan filmskapare skapa detaljerade 3D-världar med realistiska karaktärer och landskap som annars skulle vara för kostsamma eller svåra att åstadkomma med traditionella metoder. Detta gör dem även populära hos arkitekter, då de snabbt kan skapa 3D-modeller av byggnader och andra konstruktioner. Det ger också möjligheten till att virtuellt utforska och interagera med miljön på ett mycket mer realistiskt sätt än någonsin tidigare. Detta kan hjälpa för att undvika kostsamma misstag under planeringsstadiet och göra det möjligt att få igång projekt snabbare. NASA har använt sig av spelmotorer för att utveckla simuleringar och utbildningsprogram för astronauter. Det är programvaror som har stor potential, inte bara för spel, och förväntas påverka många yrkesområden framöver.

Virtuella kontor

I och med att det blivit aktuellt och populärt att arbeta på distans eller hybrid, så har olika virtuella plattformar utvecklats i syfte att underlätta arbetet och göra en arbetsplats på distans lika värdefull som att arbeta på plats. Dessa typer av plattformar kallas för virtuella kontor, och det är digitala arbetsrum som gör det möjligt för grupper att samarbeta på distans i olika projekt, gör det lättare att hålla kontakten med sina kollegor och skapar enkel möjlighet att få tillgång till samma dokument, verktyg och kommunikationskanaler som behövs i en kontorsmiljö. Ett virtuellt kontor gör det möjligt för människor att arbeta tillsammans på samma sätt som om de befann sig i samma fysiska lokaler.

Denna typ av plattform är inte att förväxla med andra olika typer av tjänster där man kan hålla möten eller samarbeta, utan virtuella kontor är helt enkelt plattformar som erbjuder helhetslösningar för hur olika företag jobbar. Ett exempel på en sådan plattform är Roam som erbjuder en tjänst där man som medarbetare på ett företag kan hålla videokonferenser, ha möten, spendera tid tillsammans och samarbeta i projekt. Allt detta på en och samma plattform. 

Virtuella kontor kan hjälpa digitalt fokuserade företag att spara pengar, då man slipper kostnaden för stora kontorslokaler. Denna typ av plattform gör det också lättare för företag att anställa medarbetare på distans från olika delar av världen, utan att förlora sammanhållningen mellan medarbetarna. Det är en ny typ av tjänst som förväntas växa i och med att distansarbete blivit allt mer populärt.

Säkerhet och motståndskraft

I och med att samhället blivit allt mer digitaliserat så är säkerheten i dessa digitala miljöer viktigare än någonsin. Cybersäkerhet är en metod för att skydda nätverk, system och data från obehörig åtkomst. Det är en kritisk komponent i varje organisations digitala infrastruktur för att i förebyggande syfte skydda mot dataintrång, cyberattacker och annan skadlig verksamhet. Det är dock inte alltid denna typ av cybersäkerhet räcker, utan risken att bli utsatt för attacker finns ändå, vilket kan skapa stor skada på både företag och privatpersoner.

Inom teknikområdet så har man därmed insett det viktiga i att inte bara skydda systemen utifall det sker något, utan även ha större fokus på att kunna kämpa emot och återhämta sig på ett optimalt sätt om en sådan attack ändå skulle ske. Med andra ord så har det blivit populärt att i företag även fokusera på cyberresiliens. Cyberresiliens är en strategi för att skydda nätverk, system och data från oönskad åtkomst och skadlig verksamhet, med fokus på organisationers förmåga att förbli motståndskraftiga även vid cyberattacker, dataintrång och andra säkerhetshot. Det tar inte bara hänsyn till tekniska åtgärder, utan även utvecklingen av organisatoriska riktlinjer och rutiner som säkerställer att organisationen kan hantera och reagera på hot mot cybersäkerheten. Detta omfattar utarbetande av planer för incidenthantering och katastrofåterställning samt utbildning av anställda i medvetenhet om cybersäkerhet och bästa praxis.

Hållbar teknologi

Klimatförändringarna och de klimatmål som satts upp av FN är ett av vår tids mest aktuella och angelägna områden, inte minst inom tekniksektorn. Samtidigt så ökar efterfrågan kring hållbarhet och klimatfokus hos konsumenterna som vill göra medvetna val. Tekniksektorn har en viktig roll att spela när det gäller att uppnå målen, genom att utveckla innovativa lösningar och teknik med fokus på hållbarhet. Ett område som bara blir allt viktigare och populärare.

Hållbar teknik omfattar en rad olika tekniker som är utformade för att minska människans påverkan på miljön och samtidigt ge ekonomiska och sociala fördelar. Ett exempel är robotar för rent vatten, vilket helt enkelt är robotar som utformats för att hjälpa till att hantera vattenreningproblem och avfallsproblem som finns runt om i världen. Andra exempel på hållbar teknik är elektriska vattenfarkost, vertikal odling och smarta avfallshanteringssystem.

Superappar

Att ha flera appar, en för varje ändamål, har länge varit standard. Mobilen fylls av dessa appar och tillslut har man ingen koll på vad som är vad längre. Men de senaste åren har allt fler stora teknikbolag börjat introducera superappar. Superapparna gör det möjligt att få tillgång till flera olika typer av tjänster i en och samma app. Det finns en stor potential för superappar att revolutionera den digitala världen och de förväntas bli allt mer populära i framtiden.

Inom företag så används idag ofta olika typer av superappar, såsom Microsoft Teams, Slack och Peerbie. Det är appar som gör det enkelt att kommunicera och samarbeta inom företaget. Slack är en av de mest populära superapparna för företag. Det är en tjänst som främst används som en kommunikationsplattform och har bland annat möjligheten till chatt, fildelning, ljud- och videosamtal och mycket mer. Det som dock får Slack att skilja sig från andra kommunikationsplattformar är att de också erbjuder en rad funktioner som är anpassade till olika branscher och företag.

För privatpersoner så är WeChat en av de största superapparna på marknaden. Det är en tjänst som erbjuder ett brett utbud av tjänster, bland annat möjligheten för kommunikation med vänner och större grupper genom text, foto, video och röst. I appen så finns även möjlighet till att shoppa, sända livevideo eller boka en resa. Allt i en och samma app.

Metaverse som blir fysiskt-digitalt

I takt med att tekniken fortsätter att utvecklas blir behovet av en sömlös upplevelse mellan den fysiska och digitala världen allt viktigare och populärare. Det är här det fysiskt-digitala metaversummet kommer in, vilket sammanför fysiska och digitala upplevelser för att skapa en enhetlig användarupplevelse. Det är ett nytt område men med mycket potential. Det fysiska-digitala metaversummet har redan fått en betydande inverkan på hur människor konsumerar media och gör affärer. Exempel på detta är NFTs som skapas och används i denna typ av metaverse för att nå en bredare målgrupp. NFTs är digitala unika objekt som representerar konst, ekonomiska tillgångar och mycket annat.

I takt med att tekniken fortsätter att utvecklas kommer det att utvecklas fler möjligheter för företag och individer att utforska denna nya värld av blandade fysiska och digitala upplevelser. Vi kan därför se fram emot en mer sömlös upplevelse mellan den verkliga och digitala världen.

Rumslig databehandling

Rumslig databehandling är nödvändigt  för digitala upplevelser, och möjliggör för att interagera digitalt i virtuella världar. Det är ett område som växer, och därmed skapar mer intuitiva sätt att interagera med den digitala världen, på ett sätt som påminner om den fysiska världen, vilket gör det möjligt för användarna att interagera med digitalt innehåll på ett mer naturligt och intuitivt sätt. Inom området för rumslig databehandling så används ny teknik såsom artificiell intelligens, sensorer, robotteknik och annan teknik för att skapa en optimal digital upplevelse.

Exempel på detta är virtuell verklighet (VR) och augmenterad verklighet (AR ) där man rör sig runt i virtuella världar som upplevs verkliga och påminner om den fysiska världen. Men tekniken begränsar sig inte endast hit, utan används också i allt från självkörande fordon till automatiserade fabriker. Det är ett aktuellt område inom teknikens värld som kommer att få alltmer uppmärksamhet i framtiden.

Ambient datoranvändning

Ambient datoranvändning är en term som används för att beskriva en rad tekniker som gör det möjligt för enheter och system att interagera med sin omgivning. Denna typ av teknologi innefattar allt från smarta termometer till att styra sitt hem med hjälp av AI. Det handlar helt enkelt om att tekniken integreras med sin omgivning på ett naturligt och sömlöst sätt så att den blir en del av vardagen. Denna typ av teknik möjliggör för en ny nivå av interaktion mellan användare och teknik, och en  ström av helt nya funktioner och tjänster. Det är tekniker som har potential att revolutionera den digitala världen, inte minst för hur vi interagerar med tekniken i våra hem, något som blir allt mer populärt.

Blockchain och Web3 2.0

Blockchain är en av de mest omtalade teknikerna inom teknikvärlden och har fått mycket uppmärksamhet inom olika områden. Det är även den teknik som ligger till grund för Web3 2.0 som är en term som används för att beskriva nästa generations webbteknik, som är utformad för att skapa en mer decentraliserad och säker upplevelse på nätet. Med dess blockchain-teknik så möjliggör det för transparenta och säkra transaktioner mellan användare. Denna typ av teknik kan ha stor potential inom olika affärssektorer, inte minst inom e-handel, och det har förutspåtts att Web3 2.0 kommer att revolutionera det sätt på vilket företag och privatpersoner interagerar med webben. En tekniktrend värd att hålla ögonen på.