Välj rätt bokföringsprogram när du startar ditt aktiebolag

Som egenföretagare är ordning och reda mycket viktigt. Alla företag har en skyldighet att kunna redovisa alla affärshändelser för att deklaration och skatter ska kunna skötas ordentligt. För detta krävs det att du har rätt bokföringsprogram som hjälper dig uppfylla kraven. För att du ska hitta bäst bokföringsprogram är det viktigt att du jämför dina alternativ noga.

Att tänka på när du jämför bokföringsprogram

Det finns mycket att ta hänsyn till när du börjar jämföra olika program. De olika programmen erbjuder varierande tjänster och egenskaper som olika användare finner mer eller mindre nödvändiga för deras arbete. Du bör inte stirra dig blind på priset eftersom mer än så spelar roll i ditt val. Det är inte säkert att det dyraste bokföringsprogrammet är rätt för ditt företag.

Storleken på ditt AB kommer påverka vilka specifika tjänster du behöver i ditt bokföringsprogram. Till exempel, har du ett relativt litet AB med ett fåtal anställda bör du kanske överväga en tjänst där även ett lön- och faktureringsprogram ingår. Större företag behöver generellt ett separat program för sådana tjänster då de behöver mer specialiserade funktioner. Men med ett endast ett par anställda kan det vara smart att få en extratjänst på köpet.

Du bör även läsa recensioner om kundservice hos de företag du är mest intresserad av. När det kommer till affärshändelser är det viktigt att allt fungerar som det ska. Skulle problem uppstå är det en viktigt trygghet att det finns en kundservice som svarar snabbt och kan hjälpa dig lösa problem.

Utnyttja gratis provperiod

Många bokföringsprogram erbjuder dig att testa deras tjänst gratis under en viss period. Utöver sådant som pris, egenskaper och förmågor är användarvänligheten väldigt viktigt när du fattar ditt beslut om vilken produkt som är rätt för dig. Till viss del är användarvänlighet baserat på individuella preferenser. 

En del föredrar en menyrad på sidan istället för överst på sidan. Vissa färger är mer tilltalande än andra. För en del måste det finnas en app för mobilt användande, medan för andra är det oviktigt. Ska det fungera offline också? När du testar ett program kan du verkligen gå in på djupet och se hur tjänsten fungerar i verkligheten. 

Se till att all administration blir rätt från början

Att starta ett AB skiljer sig från att starta andra bolagsformer. Om du behöver behöver mer information om vad som gäller just aktiebolag bör du läsa på om det på Bolagsverket. Det är viktigt att det blir rätt från början så att du följer lagen och bygger korrekta rutiner kring redovisning, bokslut, och skatter som sedan följer med när företaget växer.