Säkerhetsmyter- Vad kan man då göra?

Mjukvara.se har i några blogposter diskuterat myter och vanliga attityder inom internetsäkerhet och varför de inte alltid stämmer. Nedan finner Jag surfar bara på trygga platser – Grundregeln är att det inte finns trygga platser bara mindre otrygga. Jag har ju ett bra virusskydd och nu är jag säker!–Det är sant att man är tryggare om man har ett antivirussprogram. Men inte helt trygg. Vad kan man göra då? Det viktigaste för de flesta är