Hemlig avlyssning-Vad tycker antivirusföretagen?

Lagen om hemlig dataavläsning (SOU 2005:38) är en process som startades redan av den förra regimen i regeringskansliet. Just nu förbereder man denna proposition som skall möjliggöra lagen om hemlig dataavläsning. Denna lag gör det möjligt för staten att tränga in i din dator och se vilken information som finns där. Just detta intrång är inte helt okontroversiellt men lyckligtvis finns det idag aktörer som skyddar dig mot intrång. Antivirusprogramföretagaren. Många svenskar har ett antivirusskydd/brandvägg