Experterna om bloggkärlek!

Jag fick kontakt med Carolin Dahlman under min undersökning av bloggande och kärlek. Carolin Dahlman är kärlekscoach, och guidar människor till att hitta kärlek och vara lyckliga i sina relationer. Nu är jag ingen stor auktoritet på kärlek, per definition så och Caroline hade några tankar om detta som jag vill förmedla till er. Caroline har också ett annat perspektiv som ni kan läsa nedan: ”Bloggande kan mycket väl leda till relationer. Många är öppna

Det är möjligt med bloggkärlek…

Jämför webbhotell

…visar min och TkJ:s undersökning om Bloggande och kärlek. Hela 84% av de som svarade trodde att det var möjligt att träffa sin partner via bloggande. Jag tyckte detta var en förvånansvärt hög siffra.  Jag tolkar detta som att bloggande inte alls är speciellt skiljt från verkligheten. Nu är det en stor andel bloggare som svarat men det förstärker snarare relevansen eftersom det är ju de som är utsatta för ”bloggkärlek”. Följd frågan blir ju

Kärlek och bloggande!

Att Aftonbladet anordnar stora bloggpriset är ett tecken på hur mycket mainstream bloggande börjar bli. Min spaning efter att ha varit på bloggalan är att bloggande börjar bli etablerat och helt nya grupper börjar blogga. Bloggandet är dialog mellan människor och detta nya utrycksmedel kommer påverka det livet vi lever i samhället idag. Det är i ljuset av detta(och att det är Alla hjärtan nästa vecka) ni skall se vår undersökning om kärlek och bloggande.