Prognosticera bostadpriser tillsammans!

Redict är en svenskutvecklad webtjänst där användarna tillsammans skapar prognoser över prisutvecklingen på den svenska lokala bostadsmarknaden. De flesta har ju en hälsosam skepticism mot experter och deras framtidsprognoser och Redict är ett alternativ till experten. Tanken är att om många människor gör prognoser så får man den bästa skattningen av framtiden. Crowdsourcad prognosticering skulle nog en internetexpert kalla det. Gemensam spådom är ett uttryck som är lättare att förstå. Hur gör man detta tillsammans