Confident Technologies har gjort en omfattande undersökning
rörande våra vanor och beteenden med smartphones. Undersökningen visade att de
flesta användarna föredrar att vara kontinuerligt inloggade på sina mest
använda tjänster, snarare än att logga ut varje gång och därmed öka säkerheten.
Exempelvis föredrar användarna att aldrig logga ut från Facebook eller Twitter
för att det ska gå snabbare att använda appen nästa gång.
Smartphone användare föredrar bekvämlighet över säkerhet! - Mjukvara.se
Undersökningen gav en mängd intressant information om våra
vanor och beteenden. Bland annat väljer mer än hälften av smartphone och tablet
användarna att inte PIN-kods skydda sina enheter. Därmed bjuder man in
obehöriga till att ta del av den informationen som finns i dessa. 44 procent av
de som uppgett att de inte har infört någon PIN-kod på sina enheter menar att
det är för omsttändigt att låsa upp enheten varje gång.
Trots det faktum att de inte låser enheterna med PIN-kod
uppger 50 procent av användarna att de sköter någon form av finansiell
aktivitet via sina mobila enheter, en tredjedel uppger att de ägnar sig åt
ehandel, och hela 97 procent av användarna uppger att de hanterar sina
e-postkonton via sina mobila enheter. För att inte tala om att tre fjärdedelar
har anslutit sina mobila enheter till sociala nätverk. All den här
informationen är fri för vem som helst att beskåda enbart genom att lägga
beslag på de mobila enheterna eftersom att över hälften inte bryr sig om att
PIN-kods skydda sina enheter.
[ad#Google Blogg]
Att de inte bryr sig om att PIN-kods skydda sina enheter,
alternativt logga ut från sina tjänster har att göra med att användare tycker
att det är för omständigt att skriva in lösenord och användarnamn varje gång.
De anser att tangentborden på enheterna gör det krångligt.
Källa 1