En av grupp av datorspelare hackade sig in på en kontorsserver på New Hampshire Seacoast Radiology för att kunna spela Call of Duty: Black Ops mot varandra. Servern innehöll väldigt intim information om ca 230 000 patienter. Intrånget skedde i November men har inte blivit allmänt känt för än de senaste dagarna då sjukhuset börjat informera sina patienter om händelsen.

Spelare utnyttjade server på sjukhus för att spela Call of Duty. - Mjukvara.se

Kontorsservern innehöll en databas med information om varje patients namn, adress, personnummer och sjukhusets benämningar för medicinska diagnoser. Databasen innehöll dock ingen finansiellinformation om patienterna. Det finns inga uppgifter som tyder på att spelarna har missbrukat informationen, men sjukhuset har uppmanat sina patienter att vara mer uppmärksamma för bedrägeriförsök samt om deras betalkort missbrukas på något sätt.
Intrånget upptäcktes första gången av en nätverksadministratör på sjukhuset som blockerade spelarna samt åtgärdade det säkerhetshål som de hade utnyttjat för att göra intrånget.

[ad#Google Blogg]

Om man ska säga att något intrång är mer omoraliskt än det andra så är intrång på sjukhusservrar det givna alternativet. Där förvaras information om människor som är sekretessbelagda och kan orsaka stor skada mot människor om den missbrukas. Å andra sidan finns det givetvis sekretessbelagd information på företagsservrar också, men vid intrång är det med största sannolikhet enbart företaget som skadas.
Källa:
Källa 1