Oskyddad dator ber riskabelt än att inte låsa ytterdörren hemma - Mjukvara.seAtt använda en oskyddad dator är mer riskabelt än att lämna hemmet eller bilen olåst. En ny undersökning av Webroot pekar på att ovarsamhet vid datorn upplevs precis lika riskabelt som att till exempel åka bil utan att använda bilbälte. Webroot har gjort en omfattande undersökning där över 1 500 personer av varierande kön och ålder deltog. Undersökningen genomfördes som ett formulär där personer besvarade påståenden om riskbeteende i den fysiska världen, respektive i den digitala världen. Studien resulterade bland annat i:

  • 85 % av deltagarna förknippar en dator utan antivirusprogram med hög risk. Samtidigt förknippar 82 % respektive 83 % en olåst bildörr och olåst ytterdörr till hemmet med hög risk. Några procentenheter fler anser att en oskyddad dator innebär högre risk.
  • 85 % av deltagarna anser att det är väldigt riskabelt att dela lösenord via öppna nätverk och liknande. Det är nästan i paritet med den upplevda risknivån för att åka bil utan att använda bälte (87%) eller utan försäkring (88%).
  • Att köra ett betalkortsköp på en okänd webbplats upplevs som mer riskabelt än att uppge personlig information via telefon. 75 % upplever att risken är hög för betalkortsköp medan enbart 65 % upplever detsamma för telefon.

[ad#Google Blogg]
Studien resulterade i långt mycket fler slutsatser än vad som nämns här. Den är väldigt läsvärd för gemeneman som vill bilda sig en uppfattning om internetsäkerhet. Det är extra intressant att man Webroot har gjort en jämförelse med fysiska fenomen som alla kan relatera till (olåsta dörrar och så vidare), det ger ett nytt perspektiv på det hela.
Källa 1