Debatten kring människors integritet på internet är ständigt aktuell, inte minst när de kommer till det att reklambyråer övervaka internetanvändandet för att göra skräddarsydda annonser. Open Data Partnership är ett nytt projekt som ska öka transparensen i branschen.
Open Data Partnership är ett projekt skapat av flera konkurrerande reklambyråer som övervakar ditt användande av internet. Huvudsyftet med projektet är att öka sin transparens gentemot den individuella internetanvändaren, det vill säga dig. Reklambyråerna kommer att visa exakt vilken information som de har lagrat om dig i sina databaser och du kommer även att kunna påverka informationen om dina intressen och dina demografiska egenskaper.
Nytt projekt ska öka reklambyråernas transparens! - Mjukvara.se
I dagsläget har projektet knutit till sig åtta aktörer på marknaden och när projektet lanseras med en fungerande tjänst räknar grundarna med att fler aktörer kommer att ansluta sig till projektet. Scott Meyer, projektets grundare, menar att ”regeringen uppmanar vår industri att öka transparensen mot kunderna samt att kunderna en viss kontroll över informationen som vi lagrar, vårt projekt är ett stort steg i den riktningen”.
Internetreklam omsätter idag massiva 25 miljarder dollar om året och grundas främst på den insamlade informationen om internetanvändarna. Webbplatser vill visa annonser som är relevanta för den enskilda besökaren och dess intressen och där har du grunden till den massiva informationssamling som reklambyråerna gör, de vill helt enkelt möta efterfrågan från marknaden precis som andra företag i andra branscher.

[ad#Google Blogg]

Det finns hundratals reklambyråer som övervakar ditt internetanvändande för att kunna skapa individuella annonser åt kunderna, Open Data Partnership har knutit till sig åtta av dem. Även om de har några stora aktörer knutna till sig så saknas den jätten, Google. Än så länge är de inte involverade i projektet, framtiden utröner förmodligen det.
Källa:
Källa 1