Minskad frekvens av falska antivirusprogram. - Mjukvara.seCyberkriminella har använt sig av falska antivirusprogram
för att lura mindre datorvana användare på information och pengar. De riktar
sig mot mindre erfarna datoranvändare för att de har svårare för att skilja på
vad som är äkta var eller ej. Oerfarna användare har kanske bara sett ett
antivirusprogram, och har därmed inte insikten i hur ett antivirusprogram
typiskt ser ut. För trots att marknaden kryllar av olika legitima
antivirusprogram, så ser alla i grund och botten likadana ut. Nu ser man en
minskad frekvens av falska antivirusprogram. Man tror att det är till följd av
att de legitima tillverkarna och massmedia har gett ämnet en hel del
uppmärksamhet.
De falska antivirusprogrammen är utformade för att
efterlikna de legitima varianterna. Som i så många andra fall när de kommer
till falska produkter från cyberkriminella. För att generera vinst använder
cyberkriminella sig av samma principer som de legitima antivirusprogrammen. Man
betalar för en licens helt enkelt.
När ett falskt antivirusprogram installeras på en dator, har
användaren ofta redan installerat ett legitimt antivirusprogram. Ett
antivirusprogram som kan upptäcka den falska varianten. Därför har
cyberkriminella förklätt programmet med ett så kallat rootkit, som ska hindra
legitima antivirusprogram från att upptäcka det. Samt gör så att det falska
antivirusprogrammet startar varje gång datorn startats om.
[ad#Google Blogg]
Det kan vara svårt för oerfarna användare att upptäcka
sådana här falska antivirusprogram, både innan och efter det har installerats.
Innan det har installerats bör man kontrollera tillverkaren, och som regel
enbart hålla sig till de stora aktörerna på marknaden. Efter att det
installerats kan det vara svårt att bli av med det då de kan vara försedda med
avinstallationsskydd. Det enklaste är att upptäcka dom innan installation
skett.
Källa 1