LastPass: återställer samtliga lösenord efter möjligt intrång! - Mjukvara.seLastPass är ett vida känt hanteringsprogram för lösenord har återställt samtliga användares lösenord efter vad som verkar vara ett intrång av något slag. LastPass anställda upptäckte onormal aktivitet i datatrafiken till och från företagets servrar och tog det som ett illavarslande tecken på att något inte stod rätt till, de antog med andra ord att ett intrång på någon nivå hade skett.
De anställda på LastPass är inte säkra på att det är ett intrång som har skett, men de arbetar under antagandet någon form av data har blivit stulen. De har därför återställt samtliga användares lösenord samt dem att ändra det återställda lösenordet.
Förutom att de återställt alla lösenord, kommer de även att kontrollera så att användarnas identiteter stämmer genom att be dem bekräfta sina e-postadresser för sina LastPass konton, på så sätt kan LastPass se vilka konton som har blivit kapade.
[ad#Google Blogg]
Som tidigare nämnt är de anställda på LastPass inte säkra på att de verkligen har blivit utsatta för någon form av intrång, men de undersöker händelsen för att få en bättre blick av händelseförloppet samt kunna åtgärda eventuella säkerhetsbrister i deras databaser eller programvara.
LastPass visar att de tar säkerheten i sin tjänst på största allvar när de återställer lösenorden vid en misstanke om att intrång har skett. De har även uttalat att de kommer att öka säkerheten i sin tjänst med starkare kryptering för lösenorden.
Källa 1