Italiens polisenhet för cyberkriminalitet har blivit utsatta
för intrång och stöld av en ganska stor mängd data rörande pågående eller
avslutade undersökningar. En grupp av cyberkriminella har tagit på sig ansvaret
för intrånget och kallar sig för ”Legion of Anonymous Doom” och säger sig ha
anslutit sig till den pågående kampanjen AntiSec som drivs av bland annat
LulzSec och Anonymous.
Italiensk polisenhet för cyberkriminalitet utsatt för intrång! - Mjukvara.se
”Legion of Anonymous Doom” har lyckats föra intrång i de servrar
som håller bevismaterial i polisens undersökningar, de uppger att de har stulit
cirka 8 gb av data som de planerar att publicera på olika webbplatser. Datan
som de har stulit innehåller dokument om Australiens försvarsdepartment, flera
stora företag i Ryssland – bland annat Gazprom, flera olika ambassader i
Ukraina, Nepals utrikesdepartment, och mycket mycket mer.
”Legion of Anonymous Doom” har gett ett uttalande i samband
med att de tog på sig ansvaret för intrånget. De menar att polisen inte har använt
det stulna materialet för att stödja de pågående undersökningarna, utan snarare
för att utöva förtryck genom makt samt tillskansa sig pengar.
BBC har tagit del av
en förhandstitt av materialet som de har stulit och säger att den
interna strukturen för polisenheten mot cyberkriminalitet komprometeras
kraftigt i materialet. Något som kan skada polisens förmåga till att motverka
cyberkriminella. Det är ytterst beklagligt att polisenheten som ska utreda
kriminalitet inom just det här fältet har blivit utsatta för ett intrång
själva. Det kommer med all sannolikhet att påverka deras förtroende som en
seriös instans i kampen mot cyberkriminalitet.
Källa 1