Året börjar lida mot sitt slut och med det ska man summera säkerhetsåret 2011, och blicka framåt mot 2012. Säkerhetsåret 2011 har varit året då malware har riktats in mot mobila enheter i stor utsträckning. Marknaden för smartphones och surfplattor har fullkomligt exploderat under de senaste åren. iPad’s, iPhone’s och Android-enheter har i takt med marknadsökning blivit allt mer ansatta av cyberkriminella. Vi gör ett försök att förutspå de tre största säkerhetsfrågorna för 2012.
I spåkulan för säkerhetsfrågor 2012. - Mjukvara.se 

  1. Säkerhetsfrågan får en egen agenda.

Tidigare har säkerhetsbeslut tagits i form av godkännande av villkor i användaravtal och andra former. Men under 2012 kommer säkerhetsbeslut att tas baserat på ett säkerhetsperspektiv istället för ett användarbaserat perspektiv. Lagar och regleringar för internetsäkerhet kommer att träda i kraft från 2012 och framåt. Detta som ett svar på att cyberkriminalitet har blivit en väldigt lukrativ bransch att vara verksam i. Baserat på detta förutspår vi att säkerhetstänket kommer att hamna i framkant och få en egen agenda.

  1. Cyberkriminella mellanhänder gör entré.

Den ökade efterfrågan på infekterade datorer och företagsinformation bland cyberkriminella kan leda till att den cyberkriminella mäklaren gör entre. Dennes funktion blir som en mäklare mellan cyberkriminella säljare och köpare, ungefär som Tradera eller Amazon. Genom att matcha säljaren pris och vara med köparens bud förmedlas varan till kriminella.

      [ad#Google Blogg]
  1. Anti-sociala medier.

Allt eftersom att fler och fler privatpersoner och organisationer använder sociala medier, kommer cyberkriminella att fortsätta rikta sina attacker mot sociala medier. Genom att automatisera sina attacker kommer frekvensen av attacker att öka drasitiskt. Även om kvaliteten på dom möjligen inte blir lika bra.
Källa 1