Google vill självklart hjälpa sina Gmail-användare att upprätthålla säkerheten i sina Gmail-konton. Därför har de lanserat en checklista som ger användarna överskådlig information om vilka säkerhetsåtgärder som kan göras.
Gmail är en av de mest populära e-posttjänsterna som finns tillgängliga på Internet idag. Det är därför ganska självklart att tjänsten och dess användare ständigt är utsatta för en påtaglig säkerhetsrisk. Kriminella arbetar med olika typer av virus för att komma åt information i användarnas konton och Google måste arbeta aktivt för att hindra de kriminella antagonisterna från att komma åt användarnas konton. Samtidigt måste de informera sina användare om säkerhetsriskerna och för att göra detta har de nu lanserat en checklista bestående av fem steg för ett säkrare Gmail användande.
Steg 1: Första steget betonar vikten av att söka av din dator efter skadliga program och virus, samt att du uppdaterar ditt operativsystem kontinuerligt. Uppdateringar av operativsystem är ofta utfärdade för att täppa till säkerhetsbrister i systemet.
Steg 2: Råder dig att undersöka vilka insticksprogram i din webbläsare, och vilka tredjepartsprogram som har tillgång till ditt Gmail-konto. Till exempel Microsoft Office Outlook kan ställas in så att det hämtar dina Gmail-e-post till din dator, eller till och med skicka e-post med ditt Gmail-konto.
Steg 3: Tredje steget uppmanar dig att ändra ditt Gmail-lösenord kontinuerligt. Det råder dig även att kontrollera vilka hemsidor som har tillgång till ditt Gmail-konto, samt att du reglerar dessa utifrån vilka behov du har.
Steg 4: Kontrollera dina Gmail-inställningar så att du har full kontroll över ditt konto. Se till så att dina e-poster sänds dit de ska. Se även efter om det har förekommit konstiga aktiviteter på ditt Gmail-konto. Du kan bland annat kontrollera vilka IP-adresser som har använts för att logga in på ditt konto.
Steg 5: Det femte och sista steget ger dig allmänna råd för hur du ska förebygga att någon gör intrång i ditt konto. Bland annat bör du se upp för så kallade ”phishing” e-post. Du bör även vara vaksam när du klickar på länkar i e-post som du inte litar till fullt på.
Checklistan är väldigt grundlig och användbar för den som vill öka sin säkerhet i sitt Gmail-konto. Checklistan går såklart att applicera på andra kontotyper än enbart Gmail-konto. Prova applicera listan på ditt Facebook-konto till exempel.
Google ger säkerhetstips för Gmail-användare. - Mjukvara.se
Källa:
Källa 1