Rubriken sammanfattar rätt bra vad jag tycker FRA lagen är. Just nu verkar dock debatten ha antagit ett tekniskt perspektiv och diverse politiker verkar dessutom satt igång kampanjer för att skapa dimridåer och förvirring.  Frågan har ju en tekniskt dimension men det är den filosofiska som är den viktiga och den som all debattfokus borde ligga på. Jag upplever ofta att pudels kärna glöms bort, massavlyssningen. Genom denna lagen kan statsmakten i princip lyssa på merparten av all digital trafik helt legalt. Att avlyssnas systematiskt är en kränkning av min personliga frihet och integritet. Det är inte bara jag som tycker det utan flera viktiga demokratiska och historiska dokument påtalar detta faktum. Dokument som de flesta demokratiska stater ställer sig bakom. Så här säger FN.s deklaration om mänskliga rättigheter:

Fn-loggarIngen får utsättas för godtyckligt ingripande i fråga om privatliv, familj, hem eller korrespondens och inte heller för angrepp på sin heder eller sitt anseende. Var och en har rätt till lagens skydd mot sådana ingripanden och angrepp.

Detta är ju såklart inte på något sätt i strid med svensk FRA-lag men  tänk tillbaka. De som skapade detta dokumentet, var helt omedvetena vad informationssamhället skulle leda till, skulle de tycka att det vore OK med massavlyssning? Jag tror inte det! Läs meningen igen, ”godtyckligt ingripande ifråga om korrespondens”. Vad är det om inte FRA-lagen. Nåja, nu kanske FN:s deklaration om mänskliga rättigheter en ganska kraftig abstraktion. De flesta människor på jorden får trots allt inte uppleva vad den innebär för deras person. Vem är jag slå denna i huvudet på våra egna beslutsfattare. Svensk lag brukar bita lite hårda mot svenska beslutsfattare. Vår egna grundlag säger detta:

Sveriges riksvapen!”Varje medborgare är gentemot det allmänna skyddad mot påtvingat kroppsligt ingrepp även i annat fall än som avses i 4 och 5 §§. Han är därjämte skyddad mot kroppsvisitation, husrannsakan och liknande intrång samt mot undersökning av brev eller annan förtrolig försändelse och mot hemlig avlyssning eller upptagning av telefonsamtal eller annat förtroligt meddelande.”

Jag förstår såklart att man i förarbetena till FRA-lagen, konstruerat den på det sättet att man inte bryter vår grundlag. Det är inte det som är min poäng. Lagen är inte moralen! Det är min uppfattning av även här ville de som skapade vår grundlag, undvika ett samhälle där staten kunde systematiskt lyssna dess medborgare kommunikation oavsett om den är digital eller analog. FRA-lagen innebär massavlyssning av svenska medborgare och jag tycker att det kränker själva andemeningen i vår grundlag och FN:s deklaration om mänskliga rättigheter. Därför är det viktigt att den lagen omgående skrotas och en helt ny skapas som är mer i harmoni med med ovanstående principer!
Nu har ju våra politiker en annan uppfattning. Att de ignorerar denna kritiker storm det kan jag leva med. Det är trots allt politiker och det är deras jobb att leda. De måste göra det de tror på! Det jag tycker är jobbigt är att de verkar uppleva FNs deklaration om mänskliga rättigheter och vår egna grundlag som värdegrund helt annorlunda än vad jag upplever dem. Helt plötsligt är ju mitt mentala och känslomässiga avstånd till våra politiker gigantiskt. Som om vi inte ens spelar på samma fotbollsplan!
Man kan såklart lägga massor med tid att bekämpa denna lag med demonstrationer, insändare, bloggposter, komunikation och annat. Få människor hinner nog lägga ned den tiden de skulle vilja för att de har också ett liv att ta hand om. Arbete, familj och att få det att fungera är ofta fullt tillräckligt för de flesta människor. Jg Jag har därför försökt göra det enkelt för vanliga människor att säga nej och visa att FRA lagen inte är OK. Nedan finner ni två bloggknappar som vem som helst får använda, på sin blogg, för att säga att FRA-lagen inte är OK.
Först en knapp med Fredrik Rheinfeldt:

Här är embedkoden för Reinfeldtknappen:

<div style=”width: 200px; height: 126px; background-image: url(’http://disruptive.nu/images/reinfeldtmedheadset.png’); background-repeat: no-repeat;” mce_style=”width: 200px; height: 126px; background-image: url(’http://disruptive.nu/images/reinfeldtmedheadset.png’); background-repeat: no-repeat;”> <div style=”font-family: Arial;padding-top: 100px; padding-left: 100px; ” mce_style=”font-family: Arial;padding-top: 100px; padding-left: 100px; ”><a title=”Mjukvara.se” href=”https://mjukvara.se” mce_href=”https://mjukvara.se”>Mjukvara.se</a></div> </div>

En knapp för lite tuffare bloggare:

Här är embedkoden för döskalleknappen:

<div style=”background-image: url(https://disruptive.nu/images/skull.jpg); width: 100px; background-repeat: no-repeat; height: 100px;” mce_style=”background-image: url(https://disruptive.nu/images/skull.jpg); width: 100px; background-repeat: no-repeat; height: 100px;”> <div style=”font-size: 10px; padding-top: 85px; font-family: Arial; text-align: center;” mce_style=”font-size: 10px; padding-top: 85px; font-family: Arial; text-align: center;”><a style=”text-decoration: none;” mce_style=”text-decoration: none;” title=”Mjukvara.se” href=”https://mjukvara.se/” mce_href=”https://mjukvara.se/”><span style=”color: #2583ad;” mce_style=”color: #2583ad;”><span style=”font-size: x-small;” mce_style=”font-size: x-small;”><span style=”font-size: xx-small;” mce_style=”font-size: xx-small;”>Mjukvara.se</span></span></span></a></div> </div>

 
Såhär gör ni för att få upp knapparna på er blogg:
För er som som är lite tekniskt dyslektiska som jag har Simon skapat en guide över hur man implementerar knappar som dessa. Nedanstående manual är inklippt från Simons knappguide.
Om du bloggar på Blogg.se
1. Välj någon av ovanstående knappar du vill lägga in (eller alla!). Koden ovan använder du sedan under punkt 6.
2. Klicka på fliken “Design”
3. Klicka på fliken “Kodmallar”
4. Kontrollera så att du är inne och redigerar startsidan “Front Page”.
5. Scrolla ner tills du ser följande kod:
Länkar
6. Klistra in embedkoden. Den ska klistras in efter precis under koden <ul> och före <tag:linklist>.
7. Klicka på knappen “Spara kodmall” längst ned. Kolla din blogg och se så att det fungerar.
Du kan även lägga in knappen på alla dina sidor på bloggen. Då går du bara in under “Kodmallar” igen och väljer en annan sidmall bredvid Redigera, exempelvis “Entry page”. Koden klistrar du då in precis innan koden: “<div class=”subside”>”

Om du bloggar på Blogger.com (Blogspot.com):

1. Logga in på Blogger och välj din blogg genom att klicka på namnet.
2. Klicka sedan på “Template.” Där ser du koden i en textruta.
3. Leta upp texten
<!– Begin #main :: right column :: blog entry content –><div id=”main>
4. Klistra in embedkoden
5. Spara ändringarna och publicera!
Om du bloggar på WordPress upp till och med version 2.3:
1. Logga in
2. Klicka på rubriken Presentation
3. Klicka Theme Editor
4. I högerkolumnen ser du sedan en mängd filer, klicka på Sidebar.php
5. Leta i koden tills du ser <?php wp_meta(); ?>.
6. Klistra in embedkoden.