Doktor MarK Gasson hävdar att han är den första människan som blivit infekterad av ett datorvirus. Nu var detta inte en slumpmässig händelse utan Mark planterade viruset där helt frivilligt som ett experiment.  Mark har ett datorchip inopererat i handen vars syfte är att identfiera honom tex vid inpassering genom dörrar till hans arbetsplats eller att han är den rättmätiga ägaren till sin mobiltelefon. En typ av identifiering helt enkelt.
Tester som gjordes visade att detta chip sedan spred viruset vidare, till andra system. Detta har såklart ingen alls betydelse i dag. Människor har elektroniska hjälpmedel inopererade i sin kropp, tex pacemakers men också delvis insulinpumpar. De är dock sällan kopplade till andra system, så i själva verket är de mycket svåra att infektera med datorvirus eller malware. I framtiden kommer det dock inte vara så. Dessa elektroniska prylar som opereras in i kroppen kommer prata med system utanför kroppen.  Detta test visar en liten glimt av vad som komma skall och vilka nya problem vi kommer ställas inför, när våra liv förbättras.

Man kan såklart bara spekulera i hur datorsäkerhet kommer se ut men att man inte kan acceptera samma felmarginal som vi har på dagens antivirusprogram är självklart. Försvarsystemen kommer behöva förbättras avsevärt. Detta är dock en utveckling som redan sker. Vissa samhällskritiska funktioner måste vara skyddade, el, vatten, trafikstyrning är exempel på funktioner som redan idag måste vara 100% säkra alt finnas backupsystem som tar över om något blir infekterat och slutar funka som det skall. Troligen kommer samhället också behöva lägga mycket mer pengar på datorsäkerhet och övervakning än vad man gör idag. Helt enkelt för att systemen kommer vara så kritiska. Man kan jämföra med verkligheten. Försvaret och polisen har en budget på ca 60 miljarder SEK för att övervaka får fysiska verklighet. Den digitala verkligheten har troligen bara en bråkdel av det.
Om du gillar denna blogposten så följ Mjukvara.se med hjälp av RSS . Om du är inne på Mikrobloggande följer ni mig på Twitter här